Studerer rus, selvmord, vold og traumer

Mandag 7.september åpner første masterstudium i psykososialt arbeid ved Universitetet i Oslo. 62 studenter begynner på studiet som er rettet mot psykiske helsearbeidere som jobber med selvmord, rus, vold og traumer, står det i ei pressemelding.

Norge er et av de land i verden som har høyest andel selvmord blant unge mennesker. Ca. 30 prosent av dødsfall blant menn under 25 år skyldes selvmord. Nå får psykiske helsearbeidere et eget studietilbud på UiO. (Arkivfoto)

Foto: Ståle Skogstad

– Studiet er viktig for å øke kompetansen hos personell som jobber innen feltene selvmord, rus, vold og traumer, sier programrådsleder Lars Mehlum, ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (SSFF).

Formålet ved studiet er å gi en dypere teoretisk plattform til relevante yrkesgrupper, slik at de bedre kan håndtere problemstillinger av psykososial art.

Medisindekan åpner studiet

Den offisielle åpningen av studiet er mandag 7. september kl 09.00. Det er dekan Finn Georg B. Wisløff ved Det medisinske fakultet som står for den offisielle åpningen.

Store samfunnsproblemer

– Selvmord utgjør et betydelig folkehelseproblem og rundt 550 mennesker i Norge velger hvert år å avslutte sitt eget liv, sier Mehlum.

Også rus- og avhengighetsproblematikk er et økende samfunnsproblem og de helsemessige og sosiale konsekvensene av vold, overgrep og traumatiske opplevelser er omfattende. Mehlum sier at et tilbud som på denne måten knytter praksis- og teorifeltet sammen, har vært etterspurt hos dem som jobber innen området til daglig.

– Nye reformer og tiltak for å forebygge og redusere konsekvensene av selvmord, rus, vold og trumer stiller også nye krav til kompetanse og nytenkning blant ansatte i disse profesjonene.

Erfaringsbasert

Studiet er et erfaringsbasert masterstudium i psykososialt arbeid med fordypning i selvmord, rus, vold og traumer. Studiet er et tverrfaglig deltidsstudium over tre år, og retter seg mot yrkesutøvere som allerede jobber innen relevante fagfelt; blant annet sykepleiere, sosionomer, pedagoger, politi, leger og psykologer. Studiet gir 120 studiepoeng.

Masterprogrammet drives av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (SSFF) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Studiet er forankret ved Institutt for psykiatri ved Det medisinske fakultet.
 

 
Emneord: Medisin, Undervisning
Publisert 4. sep. 2009 16:09 - Sist endret 4. sep. 2009 16:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere