Nyheter fra februar 2009 - Side 2

Publisert 9. feb. 2009 15:07

Alle vitenskapelige tidsskriftsartikller som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv. Det slår Forskningsrådets fast i sine nye retningslinjer for digital publisering. Bildet viser språkforskerne Dag Haug (t.v.) og Atle Grønn som er redaktører for den elektroniske bokserien Oslo Studies in Language på HF.

Publisert 6. feb. 2009 10:39

Fem realfagsbibliotek skal slås sammen til ett stort forskningsbibliotek og læringssenter. – Dette vil bety enormt mye både for studentenes trivsel og for rekruttering til realfagene, hevder leder for studentparlamentet Heine Skipenes.

Publisert 6. feb. 2009 10:14

– Akademisk samarbeid med israelske forskarar kan verka betre som ein fredsskapande reiskap enn ein akademisk boikott av Israel. Det seier professor Andreas Føllesdal, som er forskingsleiar ved Norsk senter for menneskerettar ved UiO.  

Publisert 4. feb. 2009 14:49

– Hårreisande. – Ei klar forbigåing. Det er nokre av reaksjonane frå tilsette ved Det humanistiske fakultetet etter at professor Janne Bondi Johannessen ikkje blei tilsett som ny instituttleiar ved Institutt for lingvistikk og nordiske studium. – Prosessen har vore ryddig og gått føre seg heilt etter boka, seier instituttleiar Hanne Gram Simonsen.  

Publisert 4. feb. 2009 13:57

Forskningsrådet har i dag pekt ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene skal være i teten internasjonalt på hvert sitt område og bidra til å gjøre miljøvennlig energi lønnsom, melder Forskningsrådet. Ingen av sentrene tilhører UiO, men fagmiljø fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet deltar i tre av disse sentrene.

Publisert 4. feb. 2009 12:12

– Me håpar det vil vera mogleg å få forskarar frå UiO til å undervisa på master- og doktorgradsprogramma våre. Og det hadde vore flott om me kunne ha utvida forskingssamarbeidet. Det seier Hirut Woldemariam, som er assisterande viserektor ved Addis Abeba University i Etiopia.  Lingvistikkprofessor Elisabeth Lanza er einig.

Publisert 3. feb. 2009 12:35

I et middelalderkloster i Normandie finner du et av verdens største arkiv over vår tids franske forfattere og intellektuelle. Hit kommer forskere og studenter fra hele verden for å arbeide.