Rektor skuffet over statsbudsjettet

Rektor Geir Ellingsrud er skuffet over regjeringen som har kuttet basisbevilgningene til Universitetet i Oslo med 58 millioner kroner. Odd Einar Dørum kaller "barnehageministerens" innsats for sterkt skuffende og beklagelig.

SKRITT TILBAKE: - Statsbudsjettet er et skritt tilbake og en realnedgang for forskning og høyere utdanning, sier rektor Geir Ellingsrud til NRK-reporter Geir Helljesen.
Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslo har i dagens statsbudsjett mistet basisbevilgninger på 58 millioner kroner. Konsekvensene for Universitetet i Oslo er mindre handlefrihet og at budsjettene må strammes inn.

- Statsbudsjettet er et skritt tilbake og en realnedgang for forskning og høyere utdanning. Det er alvorlig, spesielt sett i lys av forskningsmeldingen og Soria - Moria-erklæringen. Det er ikke en rød-grønn krone i budsjettet. Det er en risiko for at forskningen rammes, sa rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo til Uniforum på Stortinget i dag tidlig klokka ti da finansminister Kristin Halvorsen la fram statsbudsjettet.

Geir Ellingsrud sier at han helt fra starten av fryktet en slik utvikling da den nye regjeringen la barnehagene inn under Kunnskapsdepartementet. Han spør seg nå om regjeringen har resignert i forhold til det den har lovet om forskningsfinansiering.

Han er nå særlig bekymret for rekrutteringen av nye forskere og mener statsbudsjettet er et løftebrudd i forhold til erklæringen om opptrapping av forskningsmidler.

Savner Clemet-budsjettene

Geir Ellingsrud poengterer at budsjettene under tidligere utdanningsminister Kristin Clemet var noe helt annet.

- Savner du den gamle regjeringen`?

- Jeg savner den "budsjettmessig". Vi fikk stor vekst under Kristin Clemet. Da var det realoppgang for forskning og høyere utdanning, påpeker han.

Rektor sier at det er opp til fakultetene og grunnenhetene å bestemme i detalj om hvordan de skal spare penger. Men han lover at Universitetet ikke må gå til et så drastisk tiltak som å sparke ansatte.

- Rektor; Det er vel noen positive ting i budsjettet?
-
- Da må jeg meg tenke meg om! Videreføringen av den nye informatikkbygningen er positiv. Men det er ingen nye elementer i budsjettet. Det er en videreføring av det gamle.

Umulig mål

Da finansministeren i finanstalen sin snakket om Kunnskapsløftet viet hun mesteparten av taletiden til skolesatsingen. Hun streifet bare kort innom forskning på høyt nivå.

- I talen hennes stod det to sider om Kunnskapsløftet og barnehager, men bare noen få linjer om høyere utdanning. Det sier noe om hvor regjeringen har fokus, beklager Geir Ellingsrud.

Finansministeren poengterte at regjeringen har som mål å øke den samlede forskningsinnsatsen til tre prosent av brutto nasjonalprodukt innen år 2010. Geir Ellingsrud mener at regjeringen ikke klarer å nå denne målsetningen med et slikt budsjett.

Slakter "barnehageministeren"

Odd Einar Dørum, Venstres stortingsrepresentant i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen er klinkende klar i sin dom og kaller bevilgningene til universitetene og høyere utdanning for en gal retning.

- Det er en realnedgang på høyere utdanning i budsjettet. Dette er sterkt skuffende og beklagelig. Norge går nå den gale veien. Det var dessverre dette jeg fryktet fra regjeringen. Barnehageministeren har nå gravlagt kunnskapsministeren. Det er trist å se at det ikke er tung satsing på forskning og høyere utdanning. Dette er å svikte allmenndannelsen og verdiskapningen i samfunnet, sier Odd Einar Dørum.

Høyre: Forferdelig dårlig budsjett

Lederen for Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide i Høyre kritiserer budsjettet sterkt.

- Budsjettet er ikke bra i det hele tatt. Dette er et forferdelig dårlig og passivt budsjett som ikke investerer for fremtiden. Budsjettet viser ingen vilje til å satse på forskning og høyere utdanning. Kuttet på 275 millioner kroner betyr mindre undervisning til studentene og dårligere kvalitet i utdanningen. Det er helt utrolig at departementet kan kalle dette for en satsing, sier Ine Marie Eriksen Søreide som var forberedt på at budsjettet skulle bli dårlig, men ikke så dårlig.

Hun sier også at kuttet kommer på et dårlig tidspunkt for universitetene.

- Nedskjæringen er dramatisk, men motivasjonstapet kan bli enda større. Dette kommer på et tidspunkt når man skal gjennomføre Kvalitetsreformen på en god måte. Universitetene er midt inne i en krevende omstillingsprosess, påpeker Inne Marie Eriksen Søreide.

Emneord: Økonomi Av Yngve Vogt
Publisert 6. okt. 2006 12:49 - Sist endret 10. des. 2008 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere