Februar - Side 2

Publisert 9. feb. 2005 15:45

Rektorvalet blir truleg utsett til hausten. Det er klart etter at universitetsdirektør Inger Stray Lien rår Universitetsstyret til å be rektor Arild Underdal og prorektor Anne-Brit Kolstø om å halda fram i verva sine til nyttår. Saka blir avgjort på møtet måndag 14. februar.

Publisert 9. feb. 2005 13:46

En million kroner er tildelt Minoriteter i Fokus i Akademia (MiFA) over statsbudsjettet for 2005. Én million blir det etter alle solemerker også neste år. - Dette er meget hyggelig, sier prosjektleder Sharam Alghasi ved Universitetet i Oslo.

Publisert 7. feb. 2005 12:26

Norsk kriminologi er halvveis til hundre, men bare et lite stykke på vei til å endre kriminalpolitikken i landet. - Kriminalpolitikken er basert på følelser og ikke på forskning, konstaterer stipendiat Nicolay B. Johansen.

Publisert 4. feb. 2005 15:32

Pengesterke investorar kan no koma til å kasta auga sine på forsking og nyskaping. Det håpar i alle fall informasjonssjef Kathrine Myhre i Birkeland innovasjon AS ved UiO. Torsdag 10. februar klokka 18.00 kan forskarar og investorar møtast på eit stort arrangement på Rockefeller i samarbeid med nettverket "First Tuesday".

Publisert 3. feb. 2005 09:59

Uglen er et myteomspunnet vesen. I vår del av verden symboliserer den gjerne visdom og klokskap. Andre steder er uglen et sterkt symbol for død og mørke makter. - Mennesket har til alle tider vært sterkt fascinert av ugler, påpeker arkeolog og ugleentusiast Håkon Ingvaldsen .

Publisert 3. feb. 2005 09:09

En ny type strålebehandling kan fjerne kreftsvulster med større presisjon og mindre skade på omliggende vev. - Rundt ti prosent av norske kreftpasienter vil ha nytte av denne formen for behandling, mener professor Magne Guttormsen . Han ønsker å bygge et nytt behandlings- og forskningssenter ved Rikshospitalet.

Publisert 1. feb. 2005 15:29

Nederlenderen Theo van Boven fikk i forrige uke Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2004 for sin betydelige innsats for menneskerettighetene. FNs nylig avgåtte spesialrapportør om tortur advarer om at USA og andre land i sin "krig mot terror" undergraver det universelle og absolutte forbudet mot tortur.