Ber om 720 millioner til ny kreftbehandling

En ny type strålebehandling kan fjerne kreftsvulster med større presisjon og mindre skade på omliggende vev. - Rundt ti prosent av norske kreftpasienter vil ha nytte av denne formen for behandling, mener professor Magne Guttormsen . Han ønsker å bygge et nytt behandlings- og forskningssenter ved Rikshospitalet.

ENESTÅENDE: Protonterapi er enestående metode til å behandle dyptliggende kreftsvulster, forteller Magne Guttormsen , professor i kjernefysikk.
Foto: Yngve Vogt

Den nye kreftbehandlingen går under betegnelsen protonterapi.
- Dette er enestående metode til å behandle dyptliggende svulster og kreftsvulster hvor det er viktig å ikke skade det omliggende vev. Spesielt gjelder dette svulster ved organer som lever og hjerte, svulster ved virvelsøylen og svulster i hodet og prostata, uttaler professor Magne Guttormsen, professor i kjernefysikk og vitenskapelig leder for Syklotronlaboratoriet ved Universitetet i Oslo.

Smertefri behandling

- Hva skiller denne behandlingen fra konvensjonell strålebehandling?
- Ved tradisjonell strålebehandling avgir strålen mest energi før strålene treffer svulsten. Strålen gir derfor skader på vevet før den treffer svulsten. Ved protonterapi går protonene inn i kroppen med en hastighet tilnærmet lik lysets, men protonene avsetter likevel lite energi. Først like før strålen stanser, avsettes en stor mengde energi. Ved protonterapi er det derfor mulig å konsentrere utslippet av energi til et svært begrenset område, slik at svulsten fjernes uten at vevet rundt blir skadet, forklarer Guttormsen. Han forteller at man ved punktet hvor energien avsettes, finner den såkalte braggtoppen.

- I tillegg til at det blir mindre skadet vev rundt tumoren som skal repareres etter behandlingene, vil pasienten trenge færre behandlinger. Ved konvensjonell strålebehandling er det vanlig med 30-40 behandlinger. Med prototerapi kan vi redusere dette antallet til det halve, opplyser han.

Denne behandlingen har, ifølge Guttormsen, også klare fordeler sammenlignet med kirurgiske inngrep. Ved protonterapi vil man med høy presisjon kunne skjære ut svulsten nærmest som med en operasjonskniv, men uten de bivirkninger som følger med en operasjon. Svulsten fjernes uten blod og skader på omliggende vev. Bestrålingen er smertefri, og den tar bare fem minutter.

Innspill til Forskningsmeldingen

Magne Guttormsen har i samarbeid med kreftforsker Dag Rune Olsen ved Det Norske Radiumhospitalet, utarbeidet en plan for etablering av et senter for protonterapi og akseleratorbasert forsking. Denne er oversendt Forskningsrådet som et innspill til Forskningsmeldingen. Rundt 720 millioner kroner anslår de at det vil koste å etablere et slikt senter.

- Hvor mange pasienter skal dette senteret behandle?
- Vi ønsker å bygge et senter i tilknytning til Rikshospitalet som kan betjene tusen mennesker i året. Undersøkelser viser at protonbehandling kan erstatte strålebehandling og kirurgi for rundt ti prosent av norske kreftpasienter. Dette utgjør rundt ett tusen norske kreftpasienter årlig, sier Guttormsen.

Han forteller at årsaken til at man ønsker å lokalisere senteret til Rikshospitalet er at det her etableres et PET-senter som skal stå ferdig i løpet av 2006.
- PET (positron emisjons tomografi) er en metode for medisinsk bildediagnostikk som blant annet kan brukes til å lage tredimensjonale bilder av kreftsvulster. Ved PET-scanning sprøytes et radioaktivt kontrastmiddel inn i blodet til pasienten. Kontrastmidlet tas opp av levende kreftsvulster og får dem til å lyse opp på bildet, forklarer han.

Ekstrem presisjon

I planen han har vært med på å utarbeide, legges det opp til at senteret også skal ha maskiner som kan akselerere tyngre partikler enn protoner.
- I framtiden vil det bli vanlig å bruke karbonpartikler som er tolv ganger tyngre enn protoner. Fordelen med karbon er at det gir en sterkere braggtopp og at det dannes positronemitter som gjør at du kan ta PET-bilder av braggtoppen under behandlingen. Dette er ganske fantastisk fordi det gir oss mulighet til å fjerne vev med ekstrem presisjon, sier Guttormsen.

Han forteller at rundt 40 000 mennesker er behandlet med prototerapi på verdensbasis, og det er først og fremst amerikanerne som er kommet langt på dette feltet. At amerikanske forsikringsselskaper betaler for protonterapi til sine forsikringstakere, indikerer at dette er en lønnsom behandling, i følge Guttormsen.

Han mener det er soleklart at norske myndigheter bør prioritere utvikling av et slikt senter.
- Norge er det siste landet i Europa som tar i bruk PET-teknologien etter land som Albania og Portugal. Nå bygges det opp sentre for protonterapi over hele verden. Jeg håper Stortinget ser hvor viktig denne behandlingsformen er, slik at vi ikke ender opp som en sinke også på dette feltet, uttaler han.

Av Grethe Tidemann
Publisert 3. feb. 2005 09:09 - Sist endret 10. des. 2008 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere