Minoritetsprosjekt er sikret for to nye år

En million kroner er tildelt Minoriteter i Fokus i Akademia (MiFA) over statsbudsjettet for 2005. Én million blir det etter alle solemerker også neste år. - Dette er meget hyggelig, sier prosjektleder Sharam Alghasi ved Universitetet i Oslo.

FORTSETTER: - Tildelingen betyr at MiFA kan fortsette sin virksomhet i to nye år. Det er meget hyggelig, sier Sharam Alghasi.
Foto: Trine Nickelsen

Det var i 2003 at MiFA ble startet opp som et prøveprosjekt. Bare noen få prosent av studentene ved Universitetet i Oslo har innvandrerbakgrunn. Og antallet samsvarer ikke med andelen ungdom i Oslo som har en annen etnisk opprinnelse enn den norske. Dette har UiO satt seg fore å gjøre noe med.

Målsettingen med MiFA er å øke antallet studenter med minoritetsbakgrunn ved UiO og følge disse opp i løpet av studiene. Prosjektet jobber også for å opprette et studietilbud med fokus på flerkulturelle forhold i Norge og for å få flere minoritetsstudenter ut i arbeidslivet.

Nå har Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) tildelt prosjektet én million kroner. Departementet tar også sikte på å utbetale det samme beløpeti 2006, med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for neste år.

- Gledelig

- I tillegg har vi fått 600 000 kroner fra sentralt hold her på UiO. Det vil si at MiFA har noe mer midler i en ny periode sammenliknet med den første prosjektperioden, forteller Alghasi.
- Tildelingen er et uttrykk for at man synes det er viktig med prosjekter som MiFA. Denne satsingen er jo dessuten i tråd med UFDs strategiske plan for 2005-2009, påpeker han.

Prosjektlederen synes det er svært gledelig at arbeidet som MiFA bedriver, er blitt sett og verdsatt.
- Det er ikke ofte at man får mer midler til den andre perioden av et prosjekt. Tildelingen betyr at MiFA kan fortsette sin virksomhet i to nye år. Det er meget hyggelig.

Emneord: Studentsaker, Minoriteter i akademia Av Trine Nickelsen
Publisert 9. feb. 2005 13:46 - Sist endret 10. des. 2008 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere