Underdal: - Reglene om oppholdstillatelse må endres

Den anerkjente indiske forskeren Sundeep Sahay er professor ved UiO, men nektes permanent opphold i Norge. - Dette viser at gjeldende regler gjør det vanskelig å rekruttere høyt kvalifiserte forskere fra land utenfor EØS-området. Vi oppfordrer myndighetene til å gå gjennom regelverket med sikte på å endre bestemmelser som gir utilsiktede og meningsløse utslag slik som i dette tilfellet, sier rektor Arild Underdal .

AVSLAG: - UDI svarte at undervisning og forskning ikke vedkommer saken så lenge begrensningen på sju måneder er overskredet. Min klage på UDIs vedtak ble avslått, forteller Sundeep Sahay.
Foto: Ola Sæther

Aftenposten skrev den 14. desember om den internasjonalt anerkjente forskeren Sundeep Sahay som har hatt fast professorstilling ved Institutt for informatikk (Ifi) de siste fem årene. Sahay kommer opprinnelig fra India og har hatt stillinger ved flere universiteter omkring i verden. Men permanent arbeids- og oppholdstillatelse i Norge får han ikke.

Hvorfor? Han har vært for mye på reisefot, mener norske immigrasjonsmyndigheter. Men reisingen skyldes i stor grad oppdrag han har hatt på vegne av norske myndigheter, blant annet en tur til India i 2001 hvor han var deltaker på en reise sammen med tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Og stillingen han har ved UiO, er utpreget internasjonal: professoren er en viktig person i universitetets forsknings- og undervisningsprosjekter i land i Sør.

Han har vært utenfor landets grenser i mer enn sju måneder i løpet av de tre siste årene og kan derfor ikke innvilges permanent opphold, sier Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Angrer du nå på reisevirksomheten, Sundeep Sahay?
- Nei, selvfølgelig ikke. Det er en del av arbeidet mitt.

- Var du klar over denne begrensningen på sju måneder?
- Nei, det ble jeg først da jeg fikk avslaget fra UDI.

- Hvordan reagerte du?
- Jeg ble overrasket. Men jeg tenkte at dette skyldes manglende kommunikasjon mellom mitt institutt og UDI og at det ville ordne seg når bare direktoratet fikk nærmere forklart hva arbeidet mitt går ut på. Men redegjørelser har ikke hjulpet. UDI svarte at undervisning og forskning ikke vedkommer saken så lenge begrensningen på sju måneder er overskredet. Min klage på UDIs vedtak ble avslått.

- Vil du heretter redusere antall reiser til utlandet?
- Nei, det er ikke mulig. Jeg er ansatt for å jobbe internasjonalt.

- Er du optimist med tanke på å få permanent oppholdstillatelse?
- Ja. Jeg tror at all innsats som nå gjøres fra instituttets side og fra universitetet sentralt, vil bidra til en god løsning på saken. At avisene engasjerer seg, teller nok også med.

- Meningsløst utslag

Rektor Arild Underdal mener at 'Sahay-saken' viser at gjeldende regler gjør det vanskelig å rekruttere høyt kvalifiserte forskere fra land utenfor EØS-området.
- Vi ønsker å kunne gjøre det, og oppfordrer myndighetene til å gå gjennom regelverket med sikte på å endre bestemmelser som gir utilsiktede og meningsløse utslag som dem vi ser i dette tilfellet.

Underdal kjenner ikke til andre eksempler på at vitenskapelige ansatte ved UiO risikerer å måtte forlate landet.

- Jeg har imidlertid bedt Organisasjons- og personalavdelingen om å undersøke saken. Vi hadde en sak med en stipendiat for noen år siden, men det var andre regler han fikk problemer med, regler som krever hjemreise etter fullført utdanning i Norge når utdanningen er finansiert over u-hjelpsbudsjettet. Derimot har jeg vært inne i et par saker som gjelder oppholds- og arbeidstillatelse ved nytilsetting. Den seneste gjaldt en russisk professor vi hadde ansatt i fysikk. Den saken fikk heldigvis en lykkelig løsning.

Erna Solberg på banen

Aftenposten skriver den 15. desember at kommunalminister Erna Solberg nå har bedt UDI om forklaring på at Sahay Sundeep nektes permanent opphold i landet.
- UDI har sagt til oss i dag at de vil myke opp regelen om at man ikke han være mer enn sju måneder ute av landet. Dette skal skje før jul, sier Solberg til Aftenposten.

Emneord: Internasjonalisering Av Trine Nickelsen
Publisert 15. des. 2004 11:39 - Sist endret 10. des. 2008 16:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere