Tvisten går til Statens lønnsutvalg

Partene kom ikke til enighet under de lokale lønnsforhandlingene i høst. Nå har styret i Forskerforbundet ved UiO enstemmig vedtatt å bringe tvisten inn for Statens lønnsutvalg for avgjørelse. Endelig kjennelse vil trolig ikke være klar før i februar eller mars neste år.

LETTET: Jeg er lettet over at et samlet styre nå har vedtatt å gå videre med saken, sier Kristian Mollestad.
Foto: Ola Sæther

Det var den 1. desember at Forskerforbundet gikk til brudd i de lokale lønnsforhandlingene ved Universitetet i Oslo. Forbundet begrunnet bruddet med at UiO ikke prioriterer vitenskapelige stillinger. Siden bruddet har Forskerforbundet hatt tre uker på seg til å avgjøre om de vil bringe saken inn for Statens lønnsutvalg.

- Lettet

- Vi har hatt en løpende prosess på dette i tett kontakt med Forskerforbundet sentralt. Den 21. desember samlet lokallagets styre seg. Jeg er lettet over at et samlet styre nå har vedtatt å gå videre med saken, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Mollestad, og legger til at han utelukkende har fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene på at forbundet gikk til brudd. - Det er vi glad for, sier han.

- Men det er jo trist at det var nødvendig å bryte forhandlingene. For oss var det imidlertid intet alternativ, understreker Mollestad.

- Føler meg trygg

Forskerforbundet har frist til 11. januar på å lage et såkalt prosesskrift som så skal sendes Statens lønnsutvalg. Arbeidsgiver, altså Universitetet i Oslo, forbereder deretter et mot-prosesskrift. Begge disse prosesskriftene vil danne grunnlaget for behandlingen i lønnsutvalget.

Lønnsutvalget er partssammensatt, med et likt antall representanter for de fire hovedsammenslutingene og arbeidsgiversiden, samt to nøytrale medlemmer. Statens lønnsutvalg ledes av sorenskriver Stein Husby.

Hva som blir resultatet etter at Statens lønnsutvalg har behandlet saken, er helt åpent.

- Jeg føler meg trygg på at utvalget har det overblikket som skal til for å sikre at det blir en reell og skikkelig behandling.

Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg er endelig og vil trolig være klar først i februar eller mars 2005.

Emneord: Lønn/lønnsforhandlinger Av Trine Nickelsen
Publisert 21. des. 2004 13:51 - Sist endret 10. des. 2008 15:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere