Norges landbrukshøgskole blir universitet

Norges landbrukshøgskole får status som universitet. I statsråd i dag ble det vedtatt å opprette Norges sjette universitet. Navnet på det nye universitetet blir Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er naturlig at navnet signaliserer at universitetets samfunnsoppdrag er bredere enn landbruk i tradisjonell forstand, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i en pressemelding.

BREDT: - Ås-miljøet har lykkes i å skape en næringsklynge med anvendte, spesialiserte forskningsinstitusjoner innen et bredt felt, synes Kristin Clemet.
Foto: Ola Sæther

Landbruks- og matminister Lars Sponheim synes det er flott at Norge endelig får et grønt universitet.

- Overgangen fra en landbrukshøgskole til et Universitet for miljø- og biovitenskap reflekterer nærings- og samfunnsutviklingen generelt, hvor landbruk blir mer enn landbruk, sier Sponheim.

Tidligere ble opprettelser av nye universitet vedtatt i Stortinget. Norges Landbrukshøgskole (NLH) er den første vitenskapelige høyskolen som er godkjent som universitet etter at det i 2002 ble åpnet for at høyskoler kan bli universitet hvis kriterier fastsatt i lov om universitet og høgskoler er oppfylt.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som er et uavhengig faglig organ under Utdannings- og forskningsdepartementet, som har vurdert søknaden fra NLH om å bli universitet. På bakgrunn av NLHs faglige og vitenskapelige nivå har NOKUT gitt positiv tilrådning til departementet. Kriteriene som NLH har oppfylt, er blant annet godkjenning av fire doktorgradsprogrammer, der to skal være av betydning for regionale virksomheters verdiskapning. Fagområdene skal samtidig ha nasjonal betydning.

- Vi får to nye og annerledes universiteter fra 1.januar 2005. Universitetet i Stavanger og Universitetet for miljø- og biovitenskap skal i tillegg til å oppfylle de akademiske kravene, ha en spissere fagprofil med særlig relevans for regional verdiskapning. Ås-miljøet har lykkes i å skape en næringsklynge med anvendte, spesialiserte forskningsinstitusjoner innen et bredt felt. Den nye universitetsfamilien har ikke bare blitt tallrik, men også mangfoldig, sier Kristin Clemet.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 10. des. 2004 15:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere