Fem millioner ekstra til MN-fakultetet

Styret vedtok i november å overføre 20 millioner kroner ekstra til forskning og undervisning. Teknisk avdeling taper mest i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får 5 millioner kroner ekstra til begynnerundervisning.

Universitetsdirektørens forslag til hvor tjue millioner skal hentes inn og hvordan disse pengene skal fordeles, ble vedtatt av universitetsstyret på møte 21. desember.

Følgende tiltak skal reduseres i forhold til budsjettforslaget som ble lagt fram i november:

Kutt

- Tre millioner kroner overføres fra posten ufordelte kvalitetsreformmidler (resterende beløp).
- Omstillings-/strategiposten reduseres fra 10,1 til 7,1 millioner kroner.
- Tre millioner kroner tilbakeføres fra REVITA som følge av tildeling av UFD midler i 2004.
- Avsetninger til sentrale lønnsforhandlinger reduseres fra 2 millioner til 1 million kroner.
- Administrative prosjektsatsninger reduseres fra 8,9 mill. kr. til 6,4 millioner kroner
- Posten miljø- og lovpåmessige pålegg ("grønn stat", periodisering av arkivmateriale, opprydding pensjonskassa, yrkesskadeforskikring) reduseres fra 3,4 millioner til 2,9 millioner kroner.
- Reserven reduseres fra 26, 9 millioner kroner til 23,9 millioner kroner.
- Midler til økt vedlikehold til Teknisk avdeling reduseres fra 26,8 millioner kroner til 22,8 millioner kroner.

Fordeling

De frigjorte midlene fordeles i hovedsak til følgende tiltak:

- Det teologiske fakultet får 250 000 kroner til tiltak på høyere grads studier.

- Det juridiske fakultet får to 2 mill. kr. til å opprettholde PBL-undervisning og annen gruppeundervisning, samt midler til oppfølging av fakultetets forskningsstrategi.

- Det medisinske fakultet får 2,8 mill. kr. til kompensasjon for opptrapping av nye studieplasser og 2,5 millioner til finansiering av utplasseringsordning i allmennmedisin og til studieprogrammet Helseledelse og helseøkonomi.

- Det historisk-filosofiske fakultet får 2,5 millioner kroner til strategiske forskningsmidler

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får 5 millioner kroner ekstra til primær begynnerundervisning.

- Det odontologiske fakultet får 500 000 kroner til å opprettholde studiekvalitet og de forskningsstrategiske satsninger.

- Det samfunnsvitenskapelige fakultet får 2 mill. kr. til å opprettholde gruppeundervisning.

- Det utdanningsvitenskapelige fakultet får 550 000 ekstra til opptak av nytt kull på bachelorprogrammet Tegnspråk og tolkning.

-Reserven øke med 1,9 milloner kroner .

Publisert 22. des. 2004 15:51 - Sist endret 10. des. 2008 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere