UB prioriterer elektroniske tidsskrifter

Universitetsbiblioteket bør som hovedregel bare tilby tidsskrifter i elektronisk form. Abonnementer i trykt form bør innstilles der tidsskriftet kjøpes i elektronisk form, og unntak fra disse prinsipper må være faglig begrunnet. Det har bibliotekstyret ved Universitetet i Oslo vedtatt.

GÅR OVER TIL NETT: Bibliotekdirektør Jan Erik Røed vil prioritere elektroniske tidsskrifter.
Foto: Ola Sæther

I en pressemelding fra bibliotekdirektør Jan Erik Røed heter det at bakgrunnen for dette vedtaket er at Universitetsbiblioteket i Oslo befinner seg i en overgangstid der mange av informasjonsressursene blir mottatt både i trykt og i elektronisk form.

Anskaffelse i flere medier representerer et merarbeid for biblioteket, samtidig som de siste års erfaringer viser at den elektroniske versjonen konsulteres i langt større grad enn den trykte. I 2003 ble det lastet ned nær 800 000 digitale tidsskrifter av brukerne. Dette er en økning fra 160 000 i 2002.

Bibliotekstyret vedtok på bakgrunn av dette en mer enhetlig policy for overgang til elektroniske tidsskrifter ved Universitetet i Oslo. Styret påpekte at det kan oppstå visse økonomiske problemer med overgangen, fordi innkjøpet av elektroniske tidsskrifter er belagt med moms. Universitetsbiblioteket i Oslo har hittil fått refusjon på utgiftene som er knyttet til moms, men har ingen garanti for at dette vil fortsette. Dersom anskaffelse av elektroniske tidsskrifter vil påvirke innkjøpet av fagbøker i negativ retning, må styret diskutere saken på nytt.

Universitetsbibliotekene i Bergen, Trondheim og Tromsø har besluttet at brukerne bare skal tilbys elektroniske utgaver av fagtidsskriftene der det er mulig. Vedtakene er noe forskjellig med hensyn til hvordan overgangen skal gjennomføres, men utviklingen går mot et større fokus på elektroniske tidsskrifter og etter hvert også e-bøker.

Emneord: Sentrene, Georg Sverdrups hus
Publisert 4. nov. 2004 14:16 - Sist endret 10. des. 2008 15:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere