Riksrevisjonen kritiserer universitetene

Riksrevisjonen mener ingen av universitetene styrer sin virksomhet godt nok. Det er for uklare ansvars- og myndighetsforhold, og for mange uformelle møter, mener revisjonen.

Universitets- og høyskolesektoren har de siste årene fått økt faglig, økonomisk og organisatorisk frihet. Men Riksrevisjonen mener sektoren ikke har fulgt opp med å sørge for god intern styring.

Riksrevisjonen mener plandokumentene i liten grad spesifiserer mål og resultatkrav som skal oppnås i løpet av året. Oppfølgingen blir ifølge revisjonen tilfeldig og avhengig av personlig initiativ, skriver Aftenposten.

Universitetene mener rapporten er delvis misvisende, og at bildet er mer nyansert enn det rapporten gir uttrykk for, skriver Aftenposten ifølge NTB.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 30. aug. 2004 10:08 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere