Norges landbrukshøgskole kan bli universitet

Norges landbrukshøgskole (NLH) i Ås kan få status som universitet. En komité satt ned av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), har slått fast at skolen tilfredsstiller kravene. Den endelige avgjørelsen blir tatt av NOKUTs styre senere i høst.

- Universitetsstatus er et ytterligere kvalitetsstempel for NLH, og gir en stimulans til enda bedre undervisning, sier rektor ved NLH, Knut Hove, melder NTB.

I sin konklusjon sier komiteen, som er satt ned av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), at det er komiteens klare og enstemmige oppfatning at Norges landbrukshøgskole tilfredsstiller kriteriene for å bli godkjent som universitet. Det er samtidig grunn til å understreke at alle kriteriene er oppfylt.

NLH har i dag status som vitenskapelig høyskole.

Høgskolen i Stavanger har tidligere fått en positiv innstilling på søknaden om å få status som universitet. Styret i NOKUT vil førstkommende mandag trolig vedta å gi Høgskolen i Stavanger universitetsstatus, opplyser informasjonssjef Dorte Birch til Uniforum. Da vil også styret avgjøre om Menighetsfakultetet som første private institusjon skal få status som vitenskapelig høgskole.

Norges Landbrukshøgskoles søknad om å få status som universitet, blir endelig avgjort av styret senere denne høsten. Først skal NLH-ledelsen få seks uker på seg til å gå gjennom den positive innstillingen fra komiteen som ble satt ned av NOKUT.

Senere i høst skal også styret ta endelig stilling til hvilken status Høgskolen i Bodø skal ha. Tidligere har en komité gjort det klart at høgskolen ikke har et godt nok kvalitetssikringssystem. Derfor har den fått et halvt år på seg til å bygge opp et slikt system. Dersom det ikke skjer, kan den også miste statusen som høgskole, opplyser informasjonssjef Dorte Birch i NOKUT til Uniforum.

De private utdanningsinstitusjonene Norges Informasjonsteknologiske Høgskole og Diakonihøgskolen har søkt NOKUT om å få status som høgskole. Når det gjelder Handelshøyskolen BI har ledelsen ved skolen ennå ikke bestemt seg for om den vil søke om status som universitet eller vitenskapelig høgskole, får vi opplyst hos informasjonssjef Dorte Birch i NOKUT.

Dersom en høgskole blir vitenskapelig høgskole, vil den selv få opprette og nedlegge doktorgrader innen et begrenset fagfelt. Med universitetsstatus kan en utdanningsinstitusjon opprette eller nedlegge doktorgrader i et videre spekter av fag. De utdanningsinstitusjonene som har høgskolestatus kan opprette og nedlegge fag på bachelor-nivå. Fag på høyere nivå må akkrediteres og godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

- Men en institusjon som ikke har et godt nok kvalitetssikringssystem, kan risikere å miste sin status enten den er universitet, vitenskapelig høgskole eller høgskole, understreker Birch.

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 27. aug. 2004 09:41 - Sist endret 10. des. 2008 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere