Gir skolebøker til barn i Mali i dåpsgave til Ingrid Alexandra

Universitetet i Oslo gir skolebøker til barn i Mali i dåpsgave til prinsesse Ingrid Alexandra lørdag 17. april. Gaven består av grammatikkbøker på språket bambara for barn i 1. og 2. klasse i Mali, til bruk i morsmålsundervisningen. I tillegg får prinsessen en ring fra Historisk museum, skriver UiO i ei pressemelding.

DÅPSGAVE: UiO gir skolebøker til barn i Mali og en ring fra Historisk museum som dåpsgave til Prinsesse Ingrid Alexandra.(Foto: HKH Kronprins Haakon Magnus)

Det er stor mangel på lærebøker i Mali, som har en analfabetisme på ca. 80 prosent blant en befolkning på ca. 12,5 millioner. Bare om lag 30 av hvert 100 barn går på skole, og av de elevene som begynner i grunnskolen, klarer bare tre av ti å fullføre den seks år lange grunnutdanningen.

For å bøte på det store frafallet av elever, bestemte myndighetene i 1994 å innføre morsmålsundervisning. Undervisningen har nemlig tradisjonelt vært på fransk, som bare snakkes av om lag 10 prosent av befolkningen. I dag er det ca. 10 prosent av elevene som får morsmålsundervisning, de fleste på majoritetsspråket bambara. Men det finnes nesten ingen lærebøker verken på bambara eller noen av de andre afrikanske språkene, og absolutt ingen skolegrammatikker.

Derfor besluttet forskere ved Universitetet i Oslo i samarbeid med kolleger i Mali og Frankrike å utarbeide en skolegrammatikk i bambara. I 2002 utga de boken Bamanankan mabEn nyEbilagafe (La oss oppdage bambara-språket). Boken er ment å skulle vekke elevenes nysgjerrighet for eget språk gjennom lek: Hva er et ord? En setning? Hvordan kan man klassifisere dyr eller planter? Morsmålsopplæring er helt nytt i Mali, og lærerne trenger også innføring i morsmålsopplæring, ettersom de alle er utdannet til å undervise i fransk.

Samarbeidet inngår i prosjektet Research concerning the integration of national languages into the educational system in Mali, som er finansiert av NUFU (Universitets-og høgskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning). Prosjektkoordinator ved UiO er professor Ingse Skattum ved Klassisk og romansk institutt, koordinator i Mali er professor Drissa Diakité ved Universite de Bamako.

Samarbeidet mellom UiO og Mali i dette prosjektet har nå ført til at det er etablert et studieemne som gir mulighet til å tilbringe en måned i Mali i sommer, under ledelse av en faglig ansvarlig fra UiO og med eksamen i Oslo i august. Emnet heter "Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara" og gir ti studiepoeng til bachelorgraden.

Boken som blir gitt i dåpspresang vil bli brukt av lærerne i barneskolen, og hver bok vil derfor komme hele klassen til gode. Gjennomsnittlig klassestørrelse er rundt 100 barn, og de fleste lærere har to slike klasser, én om formiddagen og én om ettermiddagen. Det vil si at hver bok vil komme 200 barn til gode.

Dåpsgratulasjonen fra Universitetet i Oslo og rektor Arild Underdal er skrevet i eventyrstil og kan leses under.

Eventyret om de 1001 bøkene og de 100 001 barna

Kjære Prinsesse Ingrid Alexandra!

Oslo, 17. april 2004

Det ligger et land, langt borte, hvor barna så gjerne vil lære å lese og skrive på sitt eget språk. Dette landet heter Mali, og er svært ulikt Norge på mange måter. For eksempel har de ikke råd til å trykke opp nok skolebøker til at barna kan bruke sitt eget språk i skolen. I stedet må de bruke fransk, men det er det veldig få av barna som snakker. Dette synes barna selvsagt er leit, for hvordan skal de kunne lære alt de trenger å lære hvis de ikke kan bruke sitt eget språk i skolen?

Det er ikke bare barna som synes dette er leit. Ved Universitetet i Bamako i Mali jobber det forskere som også har lurt veldig på hvordan de skal kunne la barna lære på sitt eget språk. Forskerne fikk vite at i et land langt borte sitter det andre forskere som vet mye om språk. Disse forskerne var fra Norge, fra Universitetet i Oslo.

Og forskerne fra Mali og forskerne fra Norge satte seg ned sammen og fant ut hva de kunne gjøre: Forskerne fra Norge visste mye om hvordan språk kan studeres slik at det kan lages skolebøker, og forskerne fra Mali visste mye om språkene i Mali. Sammen kunne de både studere språket og lage skolebøker!

Og de satte seg ned og forsket i vei, og snart var de ferdige med en splitter ny skolebok på det språket som de fleste av barna bruker. Boken heter Bamanankan mabEn nyEbilagafe som betyr "La oss oppdage bambara-språket."
Nå gjensto bare ett problem: Hvordan skulle de få trykket opp nok bøker til at så mange barn som mulig kunne få lese dem?

Da var det at det ble født en prinsesse i Norge. Og da hun skulle døpes, tenkte sjefen for Universitetet i Oslo at kanskje dette kunne løse problemet. For en ekte prinsesse må jo få en fin dåpsgave, og hva kan vel være en finere gave enn at barna i Mali får lære å lese og skrive, slik at de kanskje en dag kan skrive brev til den lille prinsessen?

Dermed satte sjefen for Universitetet i Oslo seg ned og tenkte og tenkte, og fant ut at 1000 bøker, det måtte vel bli en fin gave. Og at dette ville hjelpe barna i Mali, er det ingen tvil om: Boken blir nemlig brukt av læreren, og læreren har 100 elever i hver klasse. Det betyr at til sammen 100 000 barn får lære å lese og skrive ved hjelp av de 1000 bøkene!

Sjefen for Universitetet i Oslo syntes selvsagt at også den lille prinsessen burde få se hvordan boken så ut, og kanskje til og med lese litt på bambara-språket når hun blir litt større. Derfor måtte jo hun også få en bok. Og sammen med boken fikk hun en ring, en gammel ring fra universitetets eget historiske museum. "Når hun har på seg den," tenkte han, "da kan hun tenke på alle barna i Mali." Og slik gikk det til at det til prinsessens dåp ble laget 1001 bøker, som 100 001 barn kan ha glede av, både i Norge og i Mali!

Gratulerer med dåpsdagen!

Vennlig hilsen

Arild Underdal
Sjefen for Universitetet i Oslo

Publisert 15. apr. 2004 14:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere