DEBATT: Håndteringen av asbestfunnene står til stryk

Håndteringen av asbestfunnene, informasjonsflyten til de ansatte og ikke minst den totale taushet UiO møter midlertidig ansatte med i denne saken står derimot til stryk, skriver professorene Marianne Fyhn og Kristian Prydz i et svar på universitetsdirektør Arne Benjaminsens omtale av asbesthåndteringen i Kristine Bonnevies hus.

ASBESTHOLDIG STØV: Da kandidater, senest i fjor, meldte inn sprekker i veggplater og vegger mellom  laboratorier og mellom kontorer som var i ferd med å dette ned, ble dette reparert av EAs folk uten at asbest ble nevnt. Her er det nå påvist til dels store mengder asbestholdig støv, skriver professorene Marianne Fyhn og Kristian Prydz. På bildet viser Marianne Fyhn frem et avstengt område i Kristine Bonnevies hus. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det er ingen som klandrer UiO for å eie bygg som inneholder asbest. Håndteringen av asbestfunnene, informasjonsflyten til de ansatte og ikke minst den totale taushet UiO møter midlertidig ansatte med i denne saken står derimot til stryk. Det er betegnende for universitetsledelsens holdning at direktøren starter sitt svar til innlegget skrevet av midlertidig ansatte i Khrono 7. mai med å skrive «..forsker Charlotte Christensen … spør blant annet om hva vi gjør for å overvåke asbest i framtiden.» men gjør aldri noe forsøk på å besvare spørsmålet.

Søndag 9. mai. tar universitetsdirektør Arne Benjaminsen til motmæle mot forsker Charlotte Christensen og 12 andre midlertidig ansatte forskere tilknyttet Institutt for biovitenskap. De 13 er doktorgradsstipendiater, postdoktorer og forskere som er særlig hardt rammet av den umiddelbare nedstengningen av laboratorier og kontorer etter funn av asbestfibre i støv i Kristine Bonnevies hus. Flere av utsagnene til direktøren er gjentatt i hans tilsvar til Uniforum i forbindelse med den redaksjonelle saken publisert om asbestforholdene i Kristine Bonnevies hus mandag 10. mai.

Universitetsdirektøren unnlater å svare på det de 13 forskerne spør om. Like bemerkelsesverdig er både det han skriver og hva han ikke omtaler i forbindelse med den aktuelle arbeidsmiljøsaken.

Benjaminsen skriver: «I henhold til gjeldende tjenestebeskrivelser for bruk av UiOs bygninger skal ikke bruker gjennomføre tiltak som boring i vegger eller tak eller sette inn installasjoner som bygningene ikke er dimensjonert for. Kjennskapen til disse instruksene må også forbedres, noe som er et felles ansvar mellom bruker og Eiendomsavdelingen.» Han unnlater å fortelle at asbestforurensningen skyldes arbeid utført av UiOs Eiendomsavdelings (EA) egne ansatte og firma innleid av EA. Før det var rutine å informere nyansatte om asbest i veggene har det nok hendt at brukere har hengt opp bilder på kontorer selv, men siden årtusenskiftet (kanskje etter asbestrapporten fra 2003?) har instituttets ansatte blitt informert om at boring skruing og liknende ikke skal gjøres av brukere selv. I kontrast til dette har brukerne blitt eksponert for asbest som har vært frigjort under mindre byggearbeider gjennomført av, eller i regi av, EA mange ganger på 2000-tallet og inntil helt nylig.

Mener Benjaminsen det er forskere som jobber på naborommet som har ansvar for å informere EAs egne ansatte eller arbeidere innleid av EA om asbest i veggene?

Da kandidater, senest i fjor, meldte inn sprekker i veggplater og vegger mellom  laboratorier og mellom kontorer som var i ferd med å dette ned, ble dette reparert av EAs folk uten at asbest ble nevnt. Her er det nå påvist til dels store mengder asbestholdig støv. Da forskere ved instituttet oppdaget at arbeid utført i naborommet ikke fulgte Arbeidsmiljøtilsynets krav for arbeid med asbest på flere punkter, blant annet med hensyn til varsling, merking, risikovurdering av rom og utforming av sluser, ble dette rapportert inn til eget institutt som varslet EA umiddelbart. EA lukket saken etter kort tid. I dette området ble det senere funnet asbest av Mycoteam. Mener Benjaminsen det er forskere som jobber på naborommet som har ansvar for å informere EAs egne ansatte eller arbeidere innleid av EA om asbest i veggene?

Haugene med asbestholdig støv ligger fortsatt igjen etter EAs aktiviteter. Til tross for at arealene nå er midlertidig gjenåpnet hadde ikke EA til hensikt å fjerne de til dels store mengdene med støv i arealene. Brukerne fikk beskjed om at dette kan vente til saneringen som er planlagt til høsten. Først etter gjentatt bildedokumentasjon fra brukere til instituttledelsen, vil EA nå komme inn og fjerne støv på de steder hvor vi spesielt ber om det. Mener Benjaminsen at det er holdbart at instituttets ansatte skal saumfare arealene for å være trygge på at asbestholdige støvhauger ikke virvles opp?

Benjaminsen skriver: «Det er i denne saken gjennomført allmøter på norsk og engelsk. Det er opprettet separate nettsider med detaljert informasjon, inkludert fremdriftsplaner og risikovurdering.» Vi har selv vært tilstede ved flere allmøter og ved hvert av disse, senest fredag 7. mai kom det fra UiOs representanter feilaktige utsagn om hva som er påbegynt og ikke påbegynt av arbeider og om situasjonen i bygget. Det ble videre hevdet at alle spørsmål som var knyttet til saken var besvart. Frem til 12. mai var det kun helserelaterte spørsmål som var delvis svart ut for, den siste uke har flere spørsmål delvis blitt besvart, men altså mer enn en måned etter nedstengingen. Hvor ledelsen får sin informasjon fra vet vi ikke, men en alternativ fakta-holdning som at vifter som durer ikke finnes og plastforsegling og forbudsskilter som vi kan se med egne øyne er tatt bort er lite tillitvekkende.

For de som jobber i bygget er det to forhold som er viktige. 1) hva gjøres for å unngå at vi utsettes for helseskadelig asbest, og 2) hva gjøres for å sikre at stipendiater og andre ansatt på midlertidige kontrakter ikke blir skadelidende og at (den eksternfinansierte) forskningen kan gjennomføres med minimale forsinkelser. De 14 forskerne har stilt en rekke spørsmål om dette, men ikke fått noen svar vedrørende punkt 2, til tross for at dette ble lovet i allmøte for en måned siden.

UiO har som mål å være et forskningsintenstivt universitet på europeisk toppnivå. Vi lover finansiører av våre prosjekter at UiO stiller med topp infrastruktur for å gjennomføre forskningen vår. Vi er i tvil om vi burde fortsette å gi slike lovnader. Det er med tristhet vi opplever at UiOs ledelse ser ut til å bry seg svært lite om kandidatenes muligheter for å utvikle sitt potensiale og våre muligheter til å levere forskning på toppnivå slik UiOs ledelse så flott lover at vi skal. Det er dessverre godt etablert blant våre kandidater og forskere at det vi får til er på tross av, og ikke på grunn av, infrastruktur og fysisk arbeidsmiljø.

Kan vi forvente at EA dekker vår tapte tid og kostnader når tidsplanen ryker?

Vi er nå forelagt en detaljert tidsplan for akkurat hvilken dato i august/september vi må ha ryddet kontorer og laboratorier og hvilke dager saneringen vil skje. De første arealene ble stengt i mars og er fortsatt ikke frigitt etter sanering. Nå skal det være utarbeidet en ny metode for sanering og tetting av skader og derfor kan man gå ut med en så detaljert plan. Etter hva vi har fått vite antar man, men dette er ikke verifisert, at metoden vil virke. Våre forsøk tar opptil flere måneder å gjennomføre og forskyvninger i tid har store konsekvenser. Av erfaring har brukere i bygget ingen grunn til å forvente at EA innfrir sin tidsplan. Kan vi forvente at EA dekker vår tapte tid og kostnader når tidsplanen ryker?

En beklagelse fra Benjaminsen i Uniforum virker lettvint

Vi beklager at denne saken har endt opp i media. Det var vårt inderlige ønske at vi kunne ha en god og konstruktiv dialog om forholdene og med forståelse fra begge sider. Vi har prøvd, men har blitt møtt med tåkelagt informasjon og ignorering av viktige spørsmål. Ledelse på alle nivåer har glimret med sitt fravær for å ta arealene i eget åsyn.  Instituttledelsen har fortsatt ikke løftet en finger for å svare stipendiatene og midlertidig forskere vedrørende kompensasjon. Dette er uhørt. En beklagelse fra Benjaminsen i Uniforum virker lettvint. Vi ønsker ledelsen hjertelig velkommen på besøk i arealene. Sammen med våre kandidater deler vi mer enn gjerne på hvilken måte nedstenging av laber, usikkerhet og manglende informasjonsflyt går utover universitetets kjerneoppgaver. Det er fortsatt stor faglig engasjement og entusiasme, men kanskje er det lurt av ledelsen å oppleve det før disse fantastiske medarbeiderne velger oss bort.

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø, Personalbehandling Av professor Marianne Fyhn og professor Kristian Prydz, Institutt for biovitenskap, UiO
Publisert 20. mai 2021 04:30 - Sist endra 20. mai 2021 09:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere