DEBATT: Er det udemokratisk å anbefale én kandidat?

Implisitt sies at å anbefale en kandidat er udemokratisk. Det mener Knut Kjeldstadli er den logiske slutningen av Belinda Eikås Skjøstads holdning om at å unnlate å anbefale en kandidat ved rektorvalg er "å respektere universitetsdemokratiet". 

En mann med briller står på en talerstol

ET RÅD: Anbefalingene bidrar også til å informere om aktuelle veivalg.. Endelig - styrevedtaket er et råd. Medlemmene velger sjølsagt  hvem de vil, skriver Knut Kjeldstadli i dette innlegget. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther
I UNIFORUM 24/8 sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiO, Belinda Eikås Skjøstad, at å unnlate å anbefale en kandidat ved rektorvalg er "å respektere universitetsdemokratiet".
 
Implisitt sies det at å anbefale en kandidat er udemokratisk. Som medlem av styret i Norsk Tjenestemannslag ved UiO som i 2017 støttet  Hans Petter Graver, vil jeg kommentere den prinsipielle saka og den konkrete anbefalingen.

Først - det prinsipielle. Både ved stortingsvalg og lokale valg gir organisasjoner slike anbefalinger basert på kandidatenes standpunkter. Kan storsamfunnet leve godt med det, kan da også universitetssamfunnet gjøre det.
Anbefalingene bidrar også til å informere om aktuelle veivalg. Endelig - styrevedtaket er et råd. Medlemmene velger sjølsagt  hvem de vil.
 
Så støtten til Graver i 2017. Begge kandidatene  hadde sine kvaIiteter. Men i Stølens program var intet om fagforeninger og representasjon for de ansatte. Dessuten var han da vag når det gjaldt valgt rektor.
 
Begge punktene gjaldt nettopp å sikre universitetsdemokratiet.
 
 
Emneord: Rektorval, universitetsdemokrati Av Knut Kjeldstadli, professor emeritus, UiO
Publisert 25. aug. 2020 04:30 - Sist endra 27. aug. 2020 15:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere