DEBATT: Klima haster

Og selvsagt må UiO handle! Derfor har styret allerede vedtatt utarbeidelsen av en klima- og miljøstrategi som skal ferdigstilles i 2020. Derfor har vi utarbeidet et klimagassregnskap. Derfor skal vi vedta en tiltaksplan i desember for å redusere vårt klimafotavtrykk. 

SVARER PÅ KRITIKKEN: UiOs arbeid med klimakrisen er prioritert og igangsatt før UiOs strategi for de neste 10 årene ferdigstilles, sier rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Foto: Ola Sæther

Dette er arbeid som allerede er prioritert og igangsatt før UiOs strategi for de neste 10 årene ferdigstilles. Fordi det haster.

Tirsdagens allmøte om Strategi 2030 ga interessante perspektiver på bredden av ambisjoner og mål i strategiutkastet, og ble ikke minst preget av klimakrisen. Vi har med vilje inkludert klima og miljø i begrepet «samfunnsutfordringer», som et mål under hver av de fire ambisjonene i utkastet. Dette har vi blant annet gjort fordi vi bør være åpne for at det de neste ti årene dessverre også dukker opp andre problemstillinger som vil kreve stor oppmerksomhet og innsats fra oss. 

Helse er et slikt område, med mulige framtidige kriser knyttet til pandemier og antibiotikaresistens. Den politiske utviklingen i verden er et annet område, med fremveksten av populisme og mer autoritære styresett også i land vi føler oss nær kulturelt og verdimessig.  Cyberkriminalitet på tvers av landegrenser seiler også opp som en stadig mer alvorlig trussel.

Når det er sagt, er vi selvsagt åpne for å inkludere alternative ambisjoner og målformuleringer – og jo mer konkret, dess bedre. Dette er selve poenget med en høringsperiode. Vi ser fram til mange og gode innspill. 

Vi er dessuten opptatt av hvordan vi individuelt og kollektivt skal arbeide videre basert på Strategi 2030. Dette skal ikke være et dokument for skrivebordsskuffen, men en strategi som skal følges opp i samspill internt og eksternt. I dette viktige oppfølgingsarbeidet vil klima, miljø og andre samfunnsutfordringer stå sentralt. 

• Les også Strategi 2030 del 1: En brutal nedtur

 

Av Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo og Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved Universitetet i Oslo
Publisert 9. okt. 2019 11:00 - Sist endra 9. okt. 2019 16:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere