Gi bort norske torturforskere til Kina?

Hele prosessen mot NKVTS kan best beskrives som tortur av norske torturforskere, men det er også dårlig for Norge som land og UiO som universitet, og sender et helt grusomt signal. Det skriver student Lars Petterson i forbindelse med salget av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til forskningsselskapet Norce.

SAMARBEID: Både forsknings-Norge og næringslivs-Norge samarbeider med Kina. Her er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på et næringslivsseminar under fjorårets Kina-besøk. Forfatteren av dette debattinnlegget, Lars Petterson  kritiserer UiO for å ha solgt kompetansesenter med forskere som forskere på tortur og torturens ofre NKVTS, til selskapet Norce, som via Elkem gjør Kina til en liten medeier i NKVTS.

Foto: Tore Oksholen

Ifølge Uniforum uttalte universitetsstyremedlem Ingrid Lossius Falkum at hun «ikke var sikker på hva» universitetsstyret var i ferd med å vedta om UiO-instituttet NKVTS da styret vedtok å gi UiOs torturforskere til Kina (https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/03/forskingskonsernet-norce-overtar-truleg-nok-eit-ui.html).

For å forklare dette er det nødvendig med litt bakgrunnsinformasjon: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, eller NKVTS, er Norges nasjonale forskningsinstitusjon på vold, overgrep, traumer og beslektede temaer. Det er en direkte videreføring av to enheter ved Institutt for psykiatri ved Det medisinske fakultet, i tillegg til Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn ved (UiO-tilknyttede) Aker universitetssykehus og et voldsofferprosjekt som var lagt til Høgskolen i Oslo. NKVTS er fullt og helt et institutt ved UiO. Mange av de opprinnelig ansatte ved NKVTS var opprinnelig ansatt ved Det medisinske fakultet.

Det universitetsstyret har vedtatt er å gi dette UiO-instituttet til et aksjeselskap, NORCE, som i følge seg selv har hovedfokus på «innovasjon» og «verdiskaping» på vestlandet (forskning er langt sjeldnere nevnt), og der eierne består av et sammensurium av ulike forvaltningsledd i stat, kommune og fylkeskommune, men også av private og utenlandske statlige eiere. Hvis man følger eierforholdene et ledd eller to bakover finner man bl.a. børsspekulantene Pareto, Equinor (Statoil) og den kinesiske staten gjennom et forurensende kjemisk konsern som er «kjent som et av Kinas mest markedsorienterte statseide foretak».

Kinas leder Xi Jinping, via den kinesiske statens heleide selskap China National BlueStar og datterselskapet Elkem ASA, eier 1,8% av aksjene i «Agder Research Holding AS» som igjen eier 9,3% i NORCE. NORCE skal angivelig også forske på klimaendringer, men de er opptatt av å profilere Equinor (Statoil) som aksjonær og skal samtidig drive med «innovasjon» i oljenæringen og hjelpe oljenæringen å forårsake flere klimaendringer. NORCE fremstår som et selskap som helt mangler det etiske grunnlaget vi forventer fra forskningsinstitusjoner, særlig på sensitive temaer som NKVTS driver med, og synes å ledes av næringslivsfolk heller enn forskere.

NKVTS forsker blant annet på tortur, menneskerettsbrudd og ofre for dette. Psykologiprofessor ved UiO, Nora Sveaass var en av dem som bygget opp NKVTS. Hun kom til NKVTS da enheten hun jobbet ved Det medisinske fakultet rett og slett ble innlemmet i NKVTS. Sveaass fikk i 2018 UiOs menneskerettspris for sin forskning på torturofre.

De siste årene har det pågått en viktig debatt i akademia i Norge om den totalitære utviklingen i Kina, som har fokusert på hvorvidt norske forskere bør samarbeide med og delta på reiser til Kina (https://www.universitetsavisa.no/utenriks/2018/04/24/Ja-Kina-er-et-totalit%C3%A6rt-samfunn-18364888.ece ). Nå vil altså UiO-rektoratet gi den norske nasjonale forskningsinstitusjonen for forskning på bl.a. tortur til den totalitære kinesiske staten som er verdensmester i tortur og menneskerettsbrudd, og som tok livet av sin eneste nobel- og fredsprisvinner Liu Xiaobo og nesten tok livet av hans kone! Hvis dette går gjennom vil NKVTS ha to statlige eiere: Norge og Kina! NKVTS har også en beredskapsmessig rolle når det settes nasjonal krisestab. Det er nok en grunn til at det er betenkelig å la Kina bli medeier.

Rektor Stølen eller tidligere prorektor Hennum ville nok ikke likt det hvis en senere rektor (eller prorektor) bestemte å selge deres arbeidsplasser Kjemisk institutt eller Institutt for offentlig rett til et aksjeselskap med fokus på innovasjon i oljenæringen på vestlandet, og med oljeselskaper, børsspekulanter og den kinesiske staten som medeiere. For dem som jobbet på NKVTS' forløpere ved Det medisinske fakultet og forsket på torturofre var nok dette et like utenkelig scenario. Hele prosessen mot NKVTS kan best beskrives som tortur av norske torturforskere, men det er også dårlig for Norge som land og UiO som universitet, og sender et helt grusomt signal.

 

Emneord: Menneskerettar, Kina, Næringsliv Av student Lars Petterson
Publisert 1. apr. 2019 17:45 - Sist endra 1. apr. 2019 17:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere