DEBATT: Fortsatt god grunn til bekymring

Bevissthet og oppmerksomhet er ikke nok, skriver psykologiprofessor Geir Kirkebøen i sitt svar til rektor  Svein Stølen. Kirkebøen mener hans første innlegg  viser hvor galt det kan gå på instituttnivå om ikke universitetsledelsen involverer seg sterkere.

BEKYMRING: Professor Geir Kirkebøen ved Psykologisk institutt mener det fortsatt er grunn til bekymring over ekstern finansiering av fagområder på instituttet. 

Foto: Ola Sæther

I sitt svar på mitt innlegg (8.10) skriver rektor Stølen (17.10) at vi må «være bevisst på hvordan ekstern finansiering vil kunne påvirke fordelingen av våre interne ressurser». Han kommenterer imidlertid ikke de konkrete eksemplene som jeg ga på slik uheldig påvirkning ved Psykologisk institutt, blant annet at tilgangen på eksterne midler har bidratt til å gjøre profesjonsutdanningen mindre relevant for psykologisk profesjonsutøvelse.

Rektor Stølen skriver: «Dette [at ekstern finansiering ikke i for stor grad påvirker fordelingen av våre interne ressurser] er en balanse vi er oppmerksomme på, og som vi jobber med kontinuerlig (…) Vi er dessuten opptatt av at UiO i større grad bruker den faglige bredden til at vi lykkes med tverrfaglighet.» Han skriver ingenting om hvordan rektoratet arbeider med dette, og han kommenterer ikke min opplysning om at tilgang på eksterne midler på Psykologisk institutt også har bidratt til å eliminere et svært så relevant tverrfakultært studietilbud i beslutningsteknologi ved UiO, en type tverrfakultært studietilbud som rektoratet nå selv etterlyser.

Jeg fikk i mitt første innlegg fram at det trolig er mange eksempler ved UiO på at det er grunn til rektoratets bekymring. Jeg skrev: «Psykologisk institutt kan forsvare seg med at de ikke har gjort annet enn å tilpasse seg dagens økonomiske realiteter. Det er nå slik ved UiO at mulighet til å hente inn eksterne midler er med på å bestemme alt fra ansettelser til lønnsplassering. Det er da uunngåelig at tilgang på eksterne midler trekker aktiviteten ved UiO bort fra hva den rent faglig vurdert burde være. Kort sagt, det er god grunn til rektoratets bekymring om at dette kan ‘underminere hva vi er som universitet.’»

Selv om det åpenbart kreves tiltak for å forhindre hva rektoratet er bekymret for, altså at «ekstern finansiering kan påvirke universitetenes mulighet til å ivareta den nødvendige faglige bredden», så gir Stølen i sitt innlegg inntrykk av at rektoratet fraskriver seg ansvaret for å iverksette slike tiltak. Han forsikrer oss riktignok om at rektoratet skal være både oppmerksomt og bevisst, og det er jo bra. Men innlegget, som «Strategi 2030», er nærmest blottet for konkrete forslag til hvordan UiO sentralt vil bidra. Tvert imot, rektor avslutter med: «Den videre diskusjonen om og fordeling av ressurser internt ved fakulteter og institutter ligger til fakultetene og instituttene.»

Jeg prøvde i mitt første innlegg nettopp å gjøre rektoratet oppmerksom på hvor galt det kan gå på instituttnivå om ikke universitetsledelsen involverer seg sterkere. Det er fremdeles etter Stølens svar høyst uklart hvordan rektoratet vil bidra til å forhindre dette de selv er så bekymret for, altså at «ekstern finansiering kan påvirke universitetenes mulighet til å ivareta den nødvendige faglige bredden».

Av Geir Kirkebøen, professor, Psykologisk institutt
Publisert 22. okt. 2019 08:50 - Sist endra 22. okt. 2019 08:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere