DEBATT: Vi røkter bredden

For å ivareta det breddeuniversitetet som UiO er, og fortsatt skal være, må vi være bevisst på hvordan ekstern finansiering vil kunne påvirke fordelingen av våre interne ressurser, skriver rektor Svein Stølen i et svar til psykologiprofessor Geir Kirkebøen.

Rektor Svein Stølen står på talerstolen i Universitetets aula

UiO skal fortsatt ha sterke fagmiljøer innen både HumSam og MedNat-fag, og det skal vi huske på og forholde oss til i den daglige driften og i fordelingen av ressurser til fakultetene, skriver rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Foto: Ola Sæther
Professor Geir Kirkebøen ved Psykologisk institutt henviser i Uniforum 9. oktober til et tidligere innlegg av Åse Gornitzka og undertegnede om viktigheten av å ivareta breddeuniversitetet også under dagens finansieringsregime.
 
Kirkebøen og jeg er enige i at den sentrale ledelsen ved UiO har ansvar for å røkte balansen mellom HumSam-fagene og MedNat-fagene ved å sørge for at ekstern forskningsfinansiering ikke i for stor grad påvirker fordelingen av våre interne ressurser. For å ivareta det breddeuniversitetet som UiO er, og fortsatt skal være, må vi være bevisst på hvordan ekstern finansiering vil kunne påvirke fordelingen av våre interne ressurser.
 
Dette er en balanse vi er oppmerksomme på, og som vi jobber med kontinuerlig. Det vil være ulike og helt legitime syn på hva som kjennetegner en slik balanse. Vi er dessuten opptatt av at UiO i større grad bruker den faglige bredden til at vi lykkes med tverrfaglighet. Dette perspektivet har god gjenklang både i universitetsstyret og i dekangruppen.
 
Noen eksempler på problemstillinger som vi jobber med for å sikre balansen mellom HumSam-fagene og MedNat-fagene, diskuterte vi i vårt opprinnelige innlegg. Slike problemstillinger oppstår med jevne mellomrom. En aktuell problemstilling nå er behovet økt finansiering av tungregneressurser via Sigma 2. Her må UiO og de andre universitetene legge inn større økonomiske ressurser. Vi har signalisert tydelig at vi vil fordele disse økte utgiftene til større tungregneressurser på de enhetene som faktisk bruker dem. Dersom vi hadde fordelt dette flatt på enhetene, ville dette ha betydd en favorisering av de tunge brukermiljøene som er ved MedNat-fakultetene ved at andre deler av UiO hadde tatt deler av regningen.
 
Dette er viktig for oss! Vi tydeliggjør derfor i utkastet til Strategi 2030 at UiO fortsatt skal være et breddeuniversitet. Dette betyr at vi også i fremtiden vil være bevisst på hvordan vi forvalter balansen på en god måte. UiO skal fortsatt ha sterke fagmiljøer innen både HumSam og MedNat-fag, og det skal vi huske på og forholde oss til i den daglige driften og i fordelingen av ressurser til fakultetene. Samtidig er vi selvsagt opptatt at vi henter de eksterne ressursene som ikke minst er påkrevd for videre faglig utvikling innen mange fagområder.
 
Den videre diskusjonen om og fordeling av ressurser internt ved fakulteter og institutter ligger til fakultetene og instituttene.
 
 
 
Emneord: Forskning, Forskningspolitikk, Økonomi Av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo
Publisert 17. okt. 2019 17:15 - Sist endra 17. okt. 2019 17:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere