DEBATT: Forskningsrådets direktør svarer Janne Bondi Johannesen

Forskningsrådet stiller ikke krav om at infrastrukturprosjektene må være næringsmessig- og samfunnsmessig relevante, skriver administrerende direktør John-Arne Røttingen i et svar til lingvistikkprofessor Janne Bondi Johannessen. 

IKKE KRAV: Forskningsrådet stiller ikke krav om næringsmessig- og samfunnsmessig relevans for infrastruktrurprosjekt, svar adm.dir. John-Arne Røttingen lingvistikkprofessor Janne Bondi Johannessen. 

Foto: Ola Sæther

Til utlysningen i 2018 til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur kom det inn svært mange søknader som både hadde høy vitenskapelig kvalitet og strategisk relevans. Søknadene har blitt vurdert etter de samme kriteriene som i foregående søknadsrunder. Det var altså ingen nye kriterier dette året.


Forskningsrådet stiller ikke krav om at infrastrukturprosjektene må være næringsmessig- og samfunnsmessig relevante, men vurdering av dette inngår som to av totalt 16 kriterier som søknadene vurderes etter. Disse to kriteriene trenger ikke være utslagsgivende for utfallet.

Det er en tøff konkurranse om infrastrukturmidlene, og siden den økonomiske rammen for utlysningen er begrenset var det ikke tilstrekkelig med midler til å finansiere alle faglige solide prosjekter innenfor de ulike fagområdene.

Av John-Arne Røttingen, adm.dir. i Forskningsrådet
Publisert 13. des. 2019 07:17 - Sist endra 13. des. 2019 09:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere