Kort klimarespons til Stølen

Det vi trenger nå, er kortreiste forskere og studenter og langsynt forskning og læring, skriver professor i idéhistorie Reidar Aasgaard i et svar til UiO-rektor Svein Stølen.  

POSITIVT,MEN VAGT: Stølens svar er positivt, men vagt, og gir grunn til uro om balansen mellom internasjonalisering og bærekraft, mener UiO-professor Reidar Aasgaard.

Foto: Ola Sæther

En takk for svar 15. mars i Uniforum fra rektor Stølen om Universitetet i Oslos flybruk. 

Miljøet er vår tids og framtids store sak. Svært mange av oss akademikere har allerede for lengst brukt opp livskvoten vår i flying, men fortsetter like fullt - på klodens og neste generasjoners bekostning.

Stølens svar er positivt, men vagt, og gir grunn til uro om balansen mellom internasjonalisering og bærekraft. Det vi trenger nå, er kortreiste forskere og studenter og langsynt forskning og læring.

Saken krever sterke virkemidler, der lære og liv henger sammen. Langtidsplanen for UiO fram til 2030 må gjenspeile alvoret. Dette er noe vi i fellesskap må arbeide oss fram til.
Om ikke vi som en ledende kunnskapsinstitusjon gjør det, hvorfor skal da noen som helst andre gjøre det? 

 • Les svar fra Svein Stølen: Bærekraftig utvikling krever akademisk samarbeid

Emneord: Klima, Miljøpolitikk Av professor i idehistorie, Reidar Aasgaard
Publisert 22. mars 2019 00:09 - Sist endra 22. mars 2019 00:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere