Bærekraftig utvikling krever akademisk samarbeid

UiO skal være et internasjonalt orientert universitet, og vi må sørge for å utvikle vårt samspill med andre institusjoner på en mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag, skriver rektor Svein Stølen.

ØNSKER DEBATT: Vi har startet arbeidet med å etablere et godt faktagrunnlag for redusert klimafotavtrykk ved UiO. Vi ønsker debatt og meningsutveksling og vil fremme tiltak for universitetets styre, skriver Svein Stølen i dette svaret til Reidar Aasgaard.

Foto: Ola Sæther

En bærekraftig global utvikling krever samarbeid på tvers av fagdisipliner, på tvers av sektorer og på tvers av en verden preget av ulikhet, polarisering og lav gjensidig tillit og kulturell forståelse.

Det er tatt initiativ til et opprop for å halvere klimagassutslippene fra flyreiser på Universitetet i Oslo innen 2025. Reidar Aasgaard, utfordrer meg i Klassekampen den 7. mars til å forklare hvordan UiOs ambisjoner om en felles europeisk campus mellom sju universiteter kan forsvares i et bærekraftsperspektiv. Videre spør han om jeg mener akademisk frihet kan gå foran hva som er bærekraftig forsvarlig. Jeg vil takke Aasgaard for utfordringen og anerkjenne at han peker på helt sentrale dilemmaer vi som universitet, og hele det globale samfunn står overfor.

Det ligger spenninger mellom ulike bærekraftsmål; mellom å sikre alle tilgang til pålitelig ren energi, å sikre alle anstendig arbeid og økonomisk vekst og å bekjempe klimaendringene. Derfor er «samarbeid for å målene» det 17nde og siste bærekraftsmålet. Vi må feks styrke nord-sør og sør-sør samarbeidet om vitenskap, teknologi og innovasjon. Som universitet må vi ikke minst bidra til at våre utdanninger bidrar til bærekraftig utvikling og livsstil. Da er temaer som menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling sentrale. Her har universitetene og UiO en viktig rolle.

Målet med det europeiske universitetsinitiativet er tydelig beslektet med dette. Det skal bringe sammen nye generasjoner av europeere som skal settes i stand til å samarbeide på tvers av språk, kulturer, grenser og disipliner for å adressere vår tids store samfunnsutfordringer. Da er svaret på Aasgaards utfordring å sørge for at samarbeidet finner sted med begrenset flybruk. Vi må institusjonelt og hver enkelt av oss ta vår del av ansvaret for å overlevere vår verden i en tilstand som ikke truer barn, barnebarn og våre barnebarns barn. Derfor er klimaoppropet betimelig.

Vi har startet arbeidet med å etablere et godt faktagrunnlag for redusert klimafotavtrykk ved UiO. Vi ønsker debatt og meningsutveksling og vil fremme tiltak for universitetets styre. Jeg mener vår politikk fortsatt må muliggjøre et sterkt og tydelig nord-sør samarbeid. Vi må fortsatt ta del i de mest avanserte eksperimentene i de mest avanserte internasjonale infrastrukturene. Vi må være aktive fremmere av menneskerettigheter, og vi må gi legitimitet og bidra til utviklingen av stabile institusjoner i det globale sør. UiO skal være et internasjonalt orientert universitet, og vi må sørge for å utvikle vårt samspill med andre institusjoner på en mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag.


Innlegget er opprinnelig publisert i Klassekampen

Av UiO-rektor Svein Stølen
Publisert 15. mars 2019 14:25 - Sist endra 15. mars 2019 14:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere