Amerikanske tilstander i Norge?

Det er ingen tvil om at det finnes tilfeller der studenter har oppført seg på kritikkverdig vis. Men problemet er at i norsk kontekst (og ofte i amerikansk) blir det fremstilt som om det bare er venstresidens snøfnugg av noen studenter som er aktørene, skriver Hilde Løvdal Stephens fra Universitetet i Sørøst-Norge

IKKE HELT ENIG:; – Det er bare det at jeg ikke er helt enig i hva som er den største trusselen mot den akademiske friheten i dagens USA, skriver Hilde Løvdal Stephens. 

Foto: Privat

Jeg leste med interesse saken der UiBs rektor Dag Rune Olsens deler sin bekymring for «amerikanske tilstander» ved norske universiteter. USA er et viktig samarbeidsland for norske akademikere og mange trender fra USA kommer hit. Men måten amerikansk campuskultur blir diskutert i Norge (og i USA for den saks skyld) er sterkt forenklet, overdrevet og ofte skjevt.

Et eksempel: En liten detalj i stykket deres gir leserne inntrykk av at ting er verre enn det er. Dere skriver at «studentene ved Harvard» (merk utheving) ønsket at Ronald Sullivan skulle fjernes fra rollen. Her får man inntrykk av alle eller flertallet studentene ønsker det. Virkeligheten er ganske annen. Ifølge studentavisen Harvard Crimson var litt over 50 studenter med i aksjonen i februar. Det er en forsvinnende liten del av Harvards studenter.

Antallet som støtter fjerningen av Sullivan har riktignok økt, men tallet er fremdeles lavt. I skrivende stund har 328 signert oppropet på change.org. Dette er 328 av over 20 000 studenter ved universitetet, mindre enn to promille av studentmassen (gitt at alle som har signert oppropet er studenter der). Rektor Olsen sier riktignok at han ikke er 100 % sikker på at informasjonen han har stemmer, men totalt sett gir denne teksten inntrykk av at flertallet studetene ville ha Sullivan fjernet fra rollen som «dean» ved Winthrop House. (En liten forklaring for hva Winthrop House er hadde også gjort seg for å forklare hvorfor studentene ønsket ham fjernet fra denne rollen.)

Det er ingen tvil om at det finnes tilfeller der studenter har oppført seg på kritikkverdig vis. Men problemet er at i norsk kontekst (og ofte i amerikansk) blir det fremstilt som om det bare er venstresidens snøfnugg av noen studenter som er aktørene. Høyresiden har i årevis drevet velorganiserte og velfinansierte kampanjer for å fjerne enkelte disipliner og temaer fra amerikanske campuser. (Jordan Peterson som nevnes i saken om rektor ved UiB er en av aktørene som har leflet med slike tanker.)

Konservative grupper har protestert mot studier av hvithet som sosial konstruksjon og maktforhold som dannes gjennom ideen om hvithet, for eksempel i Arizona. Enkelte hevder disse teoriene er rasistiske mot hvite mennesker. I samme delstat har politikere forsøkt å forby slike kurs på universitetsnivå. Der hadde konservative politikere tidligere med lyktes å fjerne kurs i meksikansk-amerikanske studier fra grunn- og videregående skole fra 2010, fordi de mente emnet var anti-amerikansk og oppfordret til kupp. En føderal domstol konkluderte i desember 2017 med at forbudet var grunnlovsstridig.

Konservative studentgrupper som Campus Reform og Turning Point USA (TPUSA) er svært aktive i kampanjer for å avsløre det de mener er anti-hvite og anti-amerikanske professorer og universiteter. Sistnevnte har laget lister over det de mener er farlige og politisk korrekte professorer: Professor Watchlist. Det skal ikke alltid mye til for å havne på listen. En professor havnet der fordi han hadde sagt at kapitalismen også hadde brakt med seg store lidelser og at nazismen tilhører den politiske høyresiden, noe TPUSA hevder er feil. Andre har blitt listet der p.g.a. det gruppen anser som blasfemiske uttalelser om Jesus eller fordi de ikke mener Grunnloven garanterer retten til å bære våpen.

TPUSA er ikke hvemsomhelst. Representanter for gruppen har ofte blitt intervjuet av innflytelsesrike TV-personligheter som Tucker Carlson og Sean Hannity hos den konservative nyhetskanalen Fox News. TPUSA var dessuten sentrale støttespillere da Trump presenterte sine retningslinjer om ytringsfrihet på campus.

Chronicle of Higher Education har ved flere anledninger tatt opp problemene ved slik aktivisme. Sist har magasinet fremhevet hvordan Trumps retningslinjer for ytringsfrihet på campus, tydelig inspirert av grupper som TPUSA, kan bli en trussel mot den akademiske friheten.

Jeg kunne fortsatt. Jeg kan si meg enig i at jeg ikke ønsker amerikanske tilstander i norsk akademia. Det er bare det at jeg ikke er helt enig i hva som er den største trusselen mot den akademiske friheten i dagens USA.


 

Av Hilde Løvdal Stephens PhD Nord-Amerikastudier, førsteamanuensis (vikar), Universitetet i Sørøst-Norge
Publisert 29. mars 2019 01:16 - Sist endra 29. mars 2019 09:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere