- Åpen publisering er utredet

– Forskningsrådet er naturligvis opptatt av kunnskapsbasert forvaltning, og vår vurdering er at grunnlaget for å gjennomføre Plan S ligger i regjeringens mål og retningslinjer, skriver adm.dir. John-Arne Røttingen i et svar til jussprofessor Hans Petter Graver.

KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING: - Forskningsrådet er naturligvis opptatt av kunnskapsbasert forvaltning, skriver adm.dir. John-Arne Røttingen i et svar til jussprofessor Hans Petter Graver.

Foto: Ola Sæther

I sitt innlegg fra 30. november mener professor Hans Petter Graver at Forskningsrådet overser at Plan S er en stor og vidtrekkende offentlig reform, som vil få virkninger i mange retninger, og at dette ikke er tilstrekkelig utredet.

Målet bak Plan S er å endre publiseringssystemet internasjonalt. Samtidig er Plan S også en fortsettelse av en prosess som har pågått i mange år, og åpen tilgang til publikasjoner fra Forskningsrådets prosjekter har vært etablert praksis og krav fra Forskningsrådet siden 2014. Det er også grunn til å minne om utredningen som lå bak regjeringens mål og retningslinjer for åpen publisering, som ble vedtatt i fjor. Jeg satt selv, i egenskap av en tidligere og annen rolle, i arbeidsgruppen som fikk i oppgave å utrede spørsmålene og lage forslag til disse retningslinjene, og rapporten som ble overlevert ble sendt ut på høring av Kunnskapsdepartementet. Dette betyr at det både har vært en utredning og en høringsprosess før den politiske beslutning om åpen tilgang. Når vi nå har en åpen runde for å få tilbakemeldinger fra norske institusjoner på implementering av Plan S, er dette en videreføring av denne prosessen.

Graver skriver at det er viktig at Forskningsrådet som statlig myndighet holder seg til lover og regler som skal sikre ordentlig utredning før det treffes avgjørelser som berører manges rettigheter og interesser. Forskningsrådet er naturligvis opptatt av kunnskapsbasert forvaltning, og vår vurdering er at grunnlaget for å gjennomføre Plan S ligger i regjeringens mål og retningslinjer. Dette har vært utredet, hørt, vurdert av departementet og så politisk besluttet – og presentert for Stortinget i melding. Et av målene i retningslinjene er at "Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet." Dette er målet til Plan S.

Veilederen for implementering av Plan S, som ble gjort offentlig 27. november, gir en grundig beskrivelse av de ulike modellene for publisering i samsvar med Plan S. Veilederen har blitt til gjennom internasjonalt arbeid i en arbeidsgruppe oppnevnt av cOAlition S. Debatten i Norge og internasjonalt har vært nyttig for koalisjonens arbeid med å utvikle veilederen, som legger opp til flere ulike alternative løsninger og fleksible overgangsordninger.

Innspillsrundene som nå pågår både i Norge og internasjonalt vil bidra ytterligere til å belyse konsekvensene av Plan S for det norske forskningssystemet og det internasjonale forskersamfunnet.

Forskningsrådet vil vurdere alle forslagene som kommer inn og benytte disse i vår deltakelse i koalisjonens arbeid med å ferdigstille veilederen. Vi vil så utforme vår nye policy om åpen forskning og revidere våre kontraktsvilkår i tråd med veileder og også basert på tilbakemeldingene. Vi har også nå en åpen runde for innspill til den nye policyen.

Graver mener også at kravene til publisering som kommer med Plan S skal forstås som forskrift. Siden Forskningsrådet ble samlet til ett forskningsråd i 1993 har vi hatt kontraktsvilkår knyttet til alle våre tildelinger. Disse har så langt ikke vært vurdert å være forskrift eller regulert sådan. Forskningsrådet fikk dette utredet senest i 2010 og har fulgt denne praksisen etter dette. Vi vil videre ha dialog med Kunnskapsdepartementet om det er behov for å se på dette på nytt, ikke i kontekst av Plan S, men helt generelt.

Les også Hans Petter Graver: Plan S og forvaltningsloven

Emneord: Forskningspolitikk, Forskningsformidling Av administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen
Publisert 6. des. 2018 16:13 - Sist endra 7. des. 2018 11:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere