Ikke mulig å motta full lønn ved siden av pensjonen

– Loven hindrer at man etter pensjonering kan gå tilbake i arbeid og motta full lønn ved siden av pensjonen. Det skriver personaldirektør Irene Sandlie i et svar til professor emeritus Øivind Ekeberg.

FÅR REDUSERT PENSJONEN:-  Det er mulig for pensjonister å ansettes på nytt med ordinær lønn frem til aldersgrensen, men da vil alderspensjonen bli redusert, skriver personaldirektør Irene Sandlie ved UiO i dette innlegget.

Foto: Ola Sæther

Uniforum har bedt om UiOs kommentar til Øivind Ekebergs leserinnlegg om engasjement på pensjonistvilkår.

Innledningsvis ønsker UiO å understreke at kunnskap verdsettes høyt ved universitetet. Dette er en av årsakene til at vi har en godt etablert emeritusordning. Ordningen gir muligheter for tilknytning til UiOs infrastruktur og gjør at emeriti kan delta i forskningsrelaterte aktiviteter.

Mitt inntrykk er at emeritusordningen også er en ønsket ordning fra våre vitenskapelig ansattes side. Videre kan alderspensjonister i enkelte tilfeller utbetales økonomisk godtgjørelse for arbeid der UiO har behov for deres kompetanse.

Når det gjelder godtgjørelse for arbeid man utfører etter avgang som pensjonist, så forutsetter lov om Statens pensjonskasse at alderspensjonen skal avløse lønnen og ikke utbetales i tillegg til denne. Loven hindrer at man etter pensjonering kan gå tilbake i arbeid og motta full lønn ved siden av pensjonen.
 
Det er mulig for pensjonister å ansettes på nytt med ordinær lønn frem til aldersgrensen, men da vil alderspensjonen bli redusert. Forutsetningen for at pensjonen ikke skal reduseres er at man avlønnes etter ordningen med pensjonistlønn, hvor timesatsen er på kr 201. Denne satsen er fastsatt av departementet.
 
• Les også Øivind Ekebergs innlegg  "Hvorfor verdsettes ikke kunnskap ved Universitetet i Oslo?"
 

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk Av personaldirektør Irene Sandlie ved Universitetet i Oslo
Publisert 23. aug. 2018 10:07 - Sist endra 2. jan. 2020 14:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere