- Ord og handling harmonerer dårlig ved UiO

– Ord og handling harmonerer dårlig ved UiO, og det er ikke bare statlige direktiver som er årsaken til at kunnskap ikke verdsetter høyere, skriver professor emeritus Øivind Ekeberg i en kommentar til svaret fra personaldirektør Irene Sandlie.

UTEN AVKORTNING: – Man behøver ikke å gå lenger enn til Sverige før man finner universiteter og andre arbeidsgivere som betaler både emeriti og faste professorer for det arbeidet de utfører, altså likt og uten avkortning i pensjonen, skriver professor emeritus Øivind Ekeberg i et svar til personaldirektør Irene Sandlie ved UiO.

Foto: Ola Sæther

Personaldirektør Irene Sandlie skriver i Uniforum 23.8.2018 at loven hindrer at man etter pensjonering kan gå tilbake i arbeid og motta full lønn ved siden av pensjonen. Derfor lønner ikke Universitetet emeriti for det arbeid de faktisk utfører.

Dette er et særnorsk fenomen. Pensjonen er en del av vederlag (lønn) for tidligere arbeidsytelse som kommer til utbetaling når arbeidsoppdraget og premieinnbetalingene er avsluttet. Dersom fortsatt arbeidsytelse skal avkortes i pensjonen blir konsekvensen at oppdragsgiver mottar den ekstra arbeidsinnsatsen for tilnærmet samme avlønning.

Man behøver ikke å gå lenger enn til Sverige før man finner universiteter og andre arbeidsgivere som betaler både emeriti og faste professorer for det arbeidet de utfører, altså likt og uten avkortning i pensjonen.

Sandlie skriver at emeritusordningen gir muligheter for at emeriti kan delta i forskningsrelaterte aktiviteter, men forklarer ikke hvorfor denne skal være ulønnet. Flere av oss har lagt ned mange måneders gratis arbeid som emeriti for å veilede PhD-stipendiater til disputas og å være med på tallrike vitenskapelige publikasjoner. Dette samfunnsgagnlige arbeidet verdsettes ikke med annet enn honnørord av Universitetet i Oslo.

Det er ikke bare emeriti som lønnes lavt ved UiO. Når Universitetet engasjerer professorer fra andre universiteter og andre land til vurdering av PhD-kandidater eller søkere til professorater, får de en timelønn på kr. 317. Her legger man til grunn et lønnstrinn på 69, som må være det laveste mulige. Man inviterer professorer med særlig kompetanse til slike oppdrag, og det er nok bare unntaksvis at de har et så lavt lønnstrinn som UiO yter.

Jeg lot noen personer utenfor universitetet lese mitt forrige innlegg og svaret fra Irene Sandlie. Kommentarene var stort sett at universitets praksis er «ubegripelig», «trangsynt», «respektløs», «uanstendig», «røveri» og «opprørende».

Sandlie skriver at kunnskap verdsettes høyt ved universitetet. Et universitet kan ikke si noe annet. Men ord og handling harmonerer dårlig ved UiO, og det er ikke bare statlige direktiver som er årsaken til at kunnskap ikke verdsetter høyere.

• Les også Irene Sandlies svar: Ikke mulig å motta full lønn ved siden av pensjonen

• Les også Øivind Ekebergs første innlegg  "Hvorfor verdsettes ikke kunnskap ved Universitetet i Oslo?"

 

Av professor emeritus, Øivind Ekeberg
Publisert 4. sep. 2018 13:37 - Sist endra 4. sep. 2018 13:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere