Stenseth og Johansen oppfordrer Graver til å endre plattformen

Nils Christian Stenseth og Finn-Eirik Johansen oppfordrer i dette innlegget team Graver, Sandlie og Frich til å endre plattformen sin på nett.

Vi skulle gjerne avsluttet denne debatten, men finner det nødvendig å kommentere team Graver sine siste kommentarer til vårt foregående innlegg. Team Graver skriver at vi oppklarer at vi ikke lenger er bekymret over deres forslag om at forskjellige karriereveier vil svekke universitetet.

Vi har ikke sagt at vi er bekymret over konsekvensen av å ha forskjellige karriereveier. Det vi er bekymret over er team Gravers programpunkt ”Vi vil også arbeide for at ansatte i forskerstillinger og lektorstillinger får betingelser som gjør det mulig for dem å kvalifisere seg til professorat etter en konkurranse eller bedømmelse” og utsagnene om at de vil jobbe for null midlertidighet. Graver har imidlertid endret standpunkt i begge disse spørsmålene og det er vi glade for.

Vi er dog fortsatt skuffet over at team Graver ikke har endret plattformen sin på nett: dette vil lett kunne villede velgerne.

Emneord: Rektorvalget 2017, Personalpolitikk, Arbeidsforhold Av Institutt for biovitenskap, Institutt for biovitenskap og Finn-Eirik Johansen, senterleder og professor Nils Chr. Stenseth
Publisert 13. mars 2017 00:02 - Sist endra 13. mars 2017 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere