Hvem er en vanlig tilsatt?

– Jeg går ikke til dette viktige vervet med binding til en enkelt fagforening, skriver Astrid Waaler Kaas.

Astrid Waaler Kaas – kandidat for de teknisk/administrative til universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Under valgdebatt møtet i HumSam Scene, ble jeg utfordret på at min rolle som mellomleder (kontorsjef) gjør meg mindre egnet som representant for de teknisk/administrativt tilsatte, enn de tre andre representantene som alle har lang erfaring fra fagforeningsarbeid.

Dette fordi jeg som kontorsjef har tilgang til informasjon som kommer via ledergrupper. Det er en argumentasjon jeg har vanskelig for å skjønne. I utgangspunktet mener jeg at en kontorsjef verken er bedre eller dårligere skikket per definisjon, enn andre stillingskategorier som også er valgbare til universitetsstyret.

På samme måte som med en studiekonsulent eller rådgiver, er det bakgrunn, erfaring fra ulike arbeidsplasser og fra ulike roller, personlig egnethet og universitetspolitisk grunnsyn som til syvende og sist bestemmer om en er egnet. 

Min arbeidshverdag er godt plantet på grunnplanet ved UiO. Også en kontorsjef har svært mange dagligdagse oppgaver knyttet til økonomi og regnskap, innkjøp, arkivering, personaloppfølging og flytteprosesser for å nevne noe. Fordi jeg har arbeidserfaring fra to forskjellige fakultet og fra UiOs største tverrfaglige undervisningsprogram, Lektorprogrammet, har jeg fått god innsikt i og bakgrunn for å mene noe om hverdagen til mange ulike teknisk/administrativt ansatte og om lokale arbeidsforhold og kulturer flere steder ved UiO.

At jeg som mellomleder har personalansvar, gir meg dessuten god innsikt i den enkelte ansattes utfordringer, ønsker og behov. Som mellomleder forventes det også at jeg iverksetter tiltak for å følge opp de ønsker og behov som fremkommer. Den erfaringen kan da ikke ansees som en ulempe?

Universitetsstyret har behov for medlemmer som er bredt sammensatt og ser universitetet fra forskjellig ståsted og perspektiver. I så måte representerer jeg noe nytt. Også fordi jeg ikke vil gå til dette viktige vervet med noen spesiell binding til en enkelt fagforening.

Av Astrid Waaler Kaas – kandidat for de teknisk/administrative til universitetsstyret.
Publisert 19. mai 2017 09:48 - Sist endra 19. mai 2017 11:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere