Ja til lokale, kollektive forhandlinger

Tekna vil ha en lønnspolitikk hvor lønn er et aktivt personalpolitisk virkemiddel og hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes. Vi går derfor inn for lokale, kollektive forhandlinger også ved UiO, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

NTL-leder ved UiO Ellen Dalen er ifølge Uniforum sterkt kritisk til signalene UiO og personaldirektør Irene Sandlie sender ut i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør.

«UiO har ved et tidligere innspill reist spørsmål om hvorfor staten skal ha dagens sterkt sentraliserte og detaljregulerende lønns- og forhandlingssystem, når styringsmekanismer for øvrig er basert på stor grad av målstyring og resultatkrav», heter det i et tidligere utspill fra personaldirektør ved UiO Irene Sandlie og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Tekna, som er Norges største akademikerorganisasjon med over 65 000 medlemmer, vil ha en lønnspolitikk hvor lønn er et aktivt, personalpolitisk virkemiddel og hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes. Tekna går inn for lokale, kollektive forhandlinger også ved UiO. Dette er den forhandlingsmodellen som stort sett blir benyttet ellers i samfunnet. Den blir også benyttet i hele offentlig sektor i Sverige. Viktige prinsipper i denne forhandlingsmodellen er å føre makt, myndighet og ansvar ut til den berørte gruppe. Dette blir dermed ledd i en demokratiserings- og desentraliseringsprosess som jo de fleste er enige i på alle andre områder i norsk samfunnsliv.

I statlig sektor vil vi forhandle den økonomiske rammen sentralt, det vil si i fullt samsvar med statens finansielle styring. Når denne rammen så er ferdigforhandlet, ønsker vi at lønnsmidlene skal legges ut, regnet ut etter forhandlingsstedets lønnsmasse. Alle fellesbestemmelser, pensjonsbestemmelser, seniorpolitiske tiltak, ferie, OU-midler skal fortsatt forhandles og avtales sentralt. På denne måten er vi overbevist om at UiO blir bedre i stand til å løse sine samfunnsoppgaver. Vi kan ikke se at et lønnssystem med røtter tilbake til 1950-tallet er videre egnet til dette.

For Tekna er det imidlertid ikke avgjørende med like tariffavtaler, derfor krever ikke vi at andre organisasjoner skal ha samme avtaleform som vi ønsker. Dette er også helt vanlig i resten av samfunnet; på samme arbeidsplass finner man mange steder i Norge ulike tariffavtaler. Hvis NTL ønsker å bevare dagens forhandlingsmodell for sine medlemmer, er det helt greit for oss. Men da bør også NTL la Tekna få forhandle lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, slik vi vil.

Emneord: Lønn/lønnsforhandlinger, Rekruttering Av Lise Lyngsnes Randeberg – president i Tekna
Publisert 21. mars 2014 11:04 - Sist endret 21. mars 2014 11:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere