Svensk-iransk forskar er i live - advokat krev ny rettargang

Den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali skulle etter planen ha blitt avretta i Teheran sist laurdag. Kona Vida Mehrannia seier at han framleis er i live.

Portrett av ein mann

BER OM NY RETTARGANG: Ahmadreza Djalalis advokat krev ny rettargang for den dødsdømte svensk-iranske forskaren. (Arkivfoto)

Foto: Privat

I byrjinga av førre veke kom det melding frå iranske styresmakter om at den svensk-iranske forskaren og katastrofemedisinaren Ahmadreza Djalali skulle avrettast laurdag 21. mai. Seinare kom det ei kontramelding som gjekk ut på at avrettinga likevel kunne bli utsett, sidan advokatane hans hadde bede om det. 

– Ahmadreza Djalali er framleis i fengselet

-– Ahmadreza er framleis i fengselet. Me har fått vita det frå andre fangar der. Den mentale helsa hans er svært dårleg. Han er under psykisk tortur. Det er kjempetøft for oss, seier Vida Mehrannia til Dagens Nyheter.

Talsmann for det iranske utanriksdepartementet Saeed Khatibzadeh seier at dommen er «definitiv», men i førre veke var det han som uttalte at avrettinga kunne bli utsett. Den svensk-iranske forskaren sin advokat Helaleh Mousavian har også levert inn eit krav om ny rettargang, opplyste han til nyhendebyrået AFP på søndag.

Skulda for spionasje

Det var i april 2016 den svensk-iranske legen og forskaren Ahmadreza Djalali blei arrestert medan han var i Iran for å leia eit kurs i katastrofemedisin. Året etter, i 2017, blei han dømt til døden skulda for spionasje.for den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad.

Ahmadreza Djalali fekk ei forskarstilling ved Karolinska Institutet i 2008, og han tok doktorgraden i katastrofemedisin same staden i 2012. Universitetsrektorar både i Norden og Europa har bede iranske styresmakter om å setja Ahmadreza Djalali fri og lata han få reisa tilbake til familien i Sverige.

– Angrep på akademisk fridom, menneskerettar og menneskeverd

Dagens rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen har brukt harde ord mot framferda til iranske styresmakter i denne saka.

– Forskarsamfunnet har jo kontinuerleg stått opp for Djalali, og alle kanalar må no brukast for å forhindra at eit brutalt overgrep mot ein forskar, ein familiefar og hans familie blir endå meir brutalt. Om dødsstraffa no vert iverksett, vil dette stå for ettertida som eit av dei mest alvorlege og kyniske angrepa nokonsinne – ikkje berre på ein forskar og hans familie – men på akademisk fridom, menneskerettar og menneskeverd, sa Ottersen til Uniforum i førre veke. Og han heldt fram: 

– Om dødsstraffa vert iverksett vil dette kvela det internasjonale samarbeidet med Iran over generasjonar – ikkje berre innan forsking, men også innan andre område, understreka Ole Petter Ottersen overfor Uniforum 

– Me har ikkje fått nokre konkrete svar

Kona til Ahmadreza Djalali, Vida Mehrannia, kritiserer det svenske utanriksdepartementet for at dei ikkje har gjort noko for å hjelpa mannen hennar.

– Eg vil vita kva utanriksminister Ann Linde gjer for å hjelpa mannen min. Me har ikkje fått nokre konkrete svar i det heile. Regjeringa har berre sagt at dei gjer sitt beste. Men det har me høyrt i seks års tid no, seier ho til Dagens Nyheter. Avisa melder også at ifylgje Djalalis advokat Helaleh Moussavian finst det prov som viser at forskaren er uskuldig i skuldingane mot han.

Svensk UD var i kontakt med Iran

Avisa har også vore i kontakt med det svenske utanriksdepartementet om denne saka. I eit skrifteleg svar til avisa skriv departementet at utanriksminister Ann Linde (S) ringde opp den iranske utanriksministerkollegaen sin og gjentok UDs krav om at Ahmadreza Djalali må setjast fri av humanitære årsaker, så snart dei fekk vita om at dødsdommen kunne ha blitt sett i verk den 21. mai. Utanriksdepartementet skriv også at styresmaktene er motstandarar av dødsstraff i alle moglege former.

 

Les meir om Ahamdreza Djalali i Uniforum: 

Svensk-iransk forskar kan bli avretta i Iran den 21. mai - men datoen kan også bli utsett

Dødsdømt svensk-iransk akademikar får pris frå Scholars at Risk

Slår alarm om dødsdømt akademiker i Iran

LEIAR: Noreg må protestera mot Iran for å hindra avretting av Ahmadreza Djalali

UiO-rektor ber Iran stansa planen om å avretta Ahmadreza Djalali

Dødsdømt forsker får innvilget svensk statsborgerskap

Dødsdommen er et angrep på fri forskning

 

 

 

Emneord: Menneskerettar, Akademisk fridom, Iran, Sverige Av Martin Toft
Publisert 23. mai 2022 14:00 - Sist endra 24. mai 2022 09:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere