UiO får penger til fire samarbeidsprosjekter med universiteter i Afrika og Latin-Amerika

UiO får tildelt penger til fire akademiske samarbeidsprosjekt med blant andre  Etiopia, Tanzania, Cuba, Colombia og Peru. Til sammen deler regjeringen ut 178 millioner kroner til 26 prosjekter. 

Portrett av en mann

ØKE KVALITETEN: Pengene som går til NORPART-programme skal øke kvaliteten på utdanningene både i Norge og samarbeidslandene.  Det gjør forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe klart. 

Foto: Martin Toft

Det er helsevitenskap, informatikk, materialvitenskap og biovitenskap Universitetet i Oslo skal samarbeide om med akademiske institusjoner i Afrika og i Latin-Amerika.  I Afrika vil UiO inngå partnerskap med universiteter i Etiopia, Kenya, Zimbabwe, Tanzania, Uganda og Sør-Afrika om utdanning i biovitenskap.  Med utdanning i helsedatateknologi inngår fagmiljøer på UiO samarbeid med partneruniversiteter i Mosambik, Malawi og Tanzania. Det tredje prosjektet i Afrika handler om utdanning i etikk innenfor helsevitenskapen, og der skal fagmiljøer på UiO samarbeide med universiteter i Tanzania og Rwanda. 

Det fjerde prosjektet er det eneste der samarbeidsuniversitetene ligger på et annet kontinent enn Afrika, nemlig i det spanskspråklige Amerika.  UiO og partneruniversitetene i Colombia, Cuba og Peru skal sammen drive utdanningssamarbeid innenfor materialvitenskap, informatikk og kommunikasjonsteknologi. 

– Langsiktig akademisk samarbeid

Pengene går til slike prosjekter: 

 • Styrker partnerskap for høyere utdanning mellom Norge og partnerlandene for norsk utviklingssamarbeid, samt land med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. Her kan du se hvilke 40 land det er.
 • Øker kvaliteten og internasjonaliseringen av studieprogrammene ved de deltakende institusjonene både i Norge og det globale sør
 • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
 • Øker studentutvekslingen mellom Norge og partnerland i det globale sør (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Forsknings-  og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe  (Sp)har stor tro på de til sammen 26 prosjektene regjeringen nå gir 178 millioner kroner i støtte. 

– Gjennom langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling er målet å øke kvaliteten på utdanningen, både her hjemme og ved partnerinstitusjonene i utviklingsland, og det skal pengene som nå er fordelt bidra til, sier Ola Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Fagområdene ingeniør -og teknologifag, sammen med naturvitenskap utgjør nesten halvparten av prosjektene. 23 millioner kroner av de totalt 178 millionene ble gitt i støtte til 67 helgradsstipender.

– Kobler kloke akademiske miljøer

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som tildeler pengene gjennom NORPART-programmet – Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Vi trenger kunnskapsbaserte løsninger for å nå bærekraftsmålene. Skal vi klare den kraftprøvene det er, må vi sikre maksimal kapasitet også i sør slik at de kan finne lokale løsninger som fungerer. Det grønne skiftet er avhengig av at vi kraftsamler de gode ressursene, og det gjør vi ved å koble kloke akademiske miljøer på tvers av landegrenser og fagmiljøer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Interessen for å være med i programmet var rekordstor. Med 150 søknader var det nesten dobbelt så mange som i den forrige utlysningen i 2018, står det i pressemeldingen. 

Alle prosjektene ligger tilgjengelig via pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

• Les mer i Uniforum om samarbeid med det globale sør:

Vil ha fleire studentar frå det globale sør på utveksling i Noreg

Regjeringa opnar for at fattige studentar kan studera i Noreg att

– Bygg opp forskinga i Afrika!

  Emneord: Globalisering, Internasjonalisering, Afrika, Latin-Amerika Av Martin Toft
  Publisert 10. nov. 2021 11:15 - Sist endra 10. nov. 2021 11:22
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere