Jo Døhl om asbeststenging: – Tilgang kan gis i henhold til gjeldende lover

–Vi må imidlertid sikre at tilgang til de lokalene som i øyeblikket er eller vil bli midlertidig stengt, gis i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det sier fakultetsdirektør Jo Døhl ved MN-fakultetet i en kommentar til professor Nils Chr. Stenseths utspill om å åpne for individuelle valg.

En mann står foran en pult og taler

ASBESTFJERNING I GANG: – UiO har igangsatt en systematisk gjennomgang av bygget med forsegling av mulige asbestkilder, støvfjerning og testing, sier fakultetsdirektør Jo Døhl ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. (Arkivfoto) 

Foto: Yngve Vogt /Apollon

Det var tidligere i dag professor Nils Chr. Stenseth kom med et utspill i Uniforum der han mente at det burde være større åpning for individuelle valg når det gjelder å kunne komme inn på kontoret eller være der, selv om det har vært gjort funn av asbest i Kristine Bonnevies hus:

 “Dei som har behov for å testa kontora og laboratoria sine, bør få gjort det. Me bør respektera korleis dei held seg til det. Om dei ynskjer å unngå asbest for ein kvar pris, sjølv for det aller minste kvantum, så skal me respektera det. Og så skal me undersøkja alle fellesrom, slik at me har informasjon om det, slik at kvar enkelt av oss kan avgjera om me skal vera her eller der. Det går ikkje an å skjera over alle med ein kam”, understreket Stenseth overfor Uniforum.

Bakgrunnen er de strenge asbesttiltakene som er satt i verk i Kristine Bonnevies hus etter at det er gjort flere funn av asbeststøv i flere av etasjene i den 37 000 kvadratmeter store bygningen. 

– Framdrift med minimale ulemper for våre ansatte

Fakultetsdirektør Jo Døhl har sett på utspillet fra professor Nils Chr. Stenseth som altså mener at de ansatte i Kristine Bonnevies hus må vurderes individuelt når det gjelder om de ønsker å ha tilgang til kontoret eller ikke etter funn av asbest.

– UiO har igangsatt en systematisk gjennomgang av bygget med forsegling av mulige asbestkilder, støvfjerning og testing. Dette arbeidet planlegges og gjennomføres i tett kontakt med brukerne av bygget for å balansere behovet for effektiv framdrift med minimale ulemper for våre ansatte, svarer Jo Døhl Uniforum i en epost.

Egen arbeidsgruppe risikovurderer

Han peker på at tilgang til arealene før, under og etter gjennomføringen vil bli risikovurdert av en egen arbeidsgruppe. Så viser han til at i denne gruppa deltar brukere av Kristine Bonnevies hus, lokalt verneombud, tillitsvalgte, fakultetsledelsen samt UiOs Eiendomsavdeling, HMS og Bedriftshelsetjeneste.

Lav helserisiko

Fakultetsdirektør Jo Døhl understreker også at så langt de kjenner til, er helsefaren liten for tilsette som jobber i Kristine Bonnevies hus.

– Basert på de måleverdier vi har sett og den arbeidsmedisinske rådgivning vi har fått, anser fakultetet helserisikoen for våre ansatte å være lav. Vi må imidlertid sikre at tilgang til de lokalene som i øyeblikket er eller vil bli midlertidig stengt, gis i henhold til gjeldende lover og forskrifter, peker han på.

Arbeidet ferdig i august

Etter planen skal det nå måles og saneres asbest fra sone til sone i Kristine Bonnevies hus. Den første delen av arbeidet er i gang i 2. etasje hvor blant andre Norsk senter for molekylærmedisin holder til. Senere tar Eiendomsavdelingen og entreprenøren område for område helt fram til alle deler av bygningen hvor det er funnet asbeststøv, er dekket. Etter planen vil arbeidet være ferdig i løpet av august. Det opplyste nestleder ved Institutt for biovitenskap, Paul Grini på det digitale allmøtet for alle de ansatte  i går.

 

Emneord: Arbeidsforhold, Miljø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Medisin Av Martin Toft
Publisert 20. apr. 2021 15:39 - Sist endra 20. apr. 2021 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere