– Å delta i en rektorvalgkamp er en måte å utøve innflytelse på universitetspolitikken

Det tar tid å danne et team, lage en plattform og legge strategi for valgkampen. Siste avgang for å delta i rektorvalget nærmer seg, advarer søkekomitéleder Knut Heidar.

MER Å VINNE ENN ET VALG: – Valgkampen kan bringe saker på dagsorden som man mener er for dårlig diskutert og den kan utfordre motkandidaten til å presisere og kanskje revurdere deler av sine standpunkt. Så det er en innflytelsesarena, poengterer søkekomitéleder Knut Heidar.

Foto: Ola Gamst Sæther

I høst har en søkekomité ledet av professor emeritus Knut Heidar lett over hele UiO og i den professorkompetente omverdenen etter kandidater til rektorvalget 2021.

De har gått bredt ut, og har til sammen hatt møter og kontakt med et 50-talls personer. Flere har vist interesse, både for rektorvervet og for å være del av et team. Men foreløpig finnes det ikke noe alternativ til team Stølen/Gornitzka.

Nå håper Heidar at potensielle rektorkandidater tenker seg om en ekstra gang: Kanskje de burde stille?

– Nærmer seg siste avgang

– Hva tror du, blir det rektorvalg til våren?

– Det blir valg i en eller annen form. Men foreløpig er det bare ett kandidatpar som er klart, Stølen og Gornitzka, så det er der vi er nå. Men vi har på ingen måte satt sluttstrek i komiteen, og jobber fortsatt for at det skal komme i hvert fall ett til lag. Vi håper at det foregår samtaler der ute som kan materialisere seg i et alternativt team, sier søkekomitélederen.

Fristen for å foreslå kandidater er 8. februar. Søkekomiteen vil jobbe like fram til deadline for å få fram alternativer.

– Så vidt jeg husker så kom jo Graver og Sandlie først på banen omkring jula i 2016, minnes Heidar.

Men selv om fristen er 8.februar, begynner tiden allerede å renne ut, advarer komitélederen:

– Det tar tid å danne et team, lage en plattform og legge strategi for valgkampen. Slike ting kan man neppe gjøre veldig godt i løpet av en ukes tid. Så dersom noen har tenkt seg på banen, må de komme ganske snart dersom det skal være noe realisme i det. Det begynner å nærme seg siste avgang nå.

Rektorvalg til våren?
* Våren 2021 skal UiOs studenter og ansatte etter planen velge rektor for de neste fire årene.
* Sittende rektor Svein Stølen stiller til gjenvalg. Det er foreløpig uvisst om han får konkurranse om vervet. Hvis ikke, foretas «valget» av universitetsstyret.
* Både tilsatte ved UiO og eksterne kandidater er valgbare, men det er krav til formell professorkompetanse.
* Universitetsstyret har oppnevnt en søkekomité som aktivt skal bidra til å identifisere og presentere gode kandidater til rektor- og prorektorvervet. Professor emeritus Knut Heidar leder komiteen.
* Kandidater kan også fremmes av minst 20 stemmeberettigede.
* Det første rektorvalget med direkte valg blant UiOs ansatte ble gjennomført i 1992, ifølge J.P. Colletts bok «Historien om Universitetet i Oslo». For første gang i universitetets historie ble det drevet regulær valgkamp – og jusprofessor Lucy Smith vant med klart flertall, ifølge boka. Endringen ble innført med UH-loven fra 1989. Etter ny lovendring i 1995 fikk også studentene alminnelig stemmerett. Ved UiO ble dette første gang gjennomført ved rektorvalget i 1998.
* UiOs nettside om valget: Rektorvalget 2021 - Universitetet i Oslo (uio.no)

Mobiliserer kvinner

Omlag ti av de 50 personene komiteen har snakket med, er eksterne. Blant disse er OsloMet-rektor Curt Rice, skrev Khrono tidligere i høst. Dermed er det rundt 40 personer på UiO som har vært i kontakt med komitéen.

Flertallet av de spurte er kvinner. Dette er helt bevisst fra søkekomiteens side, forteller Heidar. UiO har som kjent bare hatt én kvinnelig rektor, Lucy Smith, og det er over 20 år siden.

– Vi har tenkt at vi særlig skulle mobilisere kvinner. Samtidig som vi ikke skulle utelukke menn, beskriver han.

– Hva med fagbakgrunn på de dere har snakket med?

– Vi har vel snakket med folk fra samtlige fakulteter. Vi startet med de personene vi hadde diskutert oss fram til i søkekomitéen, som enten kunne tenkes å ville stille selv, eller som kunne sitte på god informasjon om andre mulige kandidater. Og derfra har snøballen rullet rundt omkring til alle fag.  Men vi kan ikke garantere at det ikke finnes aktuelle personer som vi ikke har nådd fram til, understreker Heidar.

– Er det mange som er interessert i å være prorektor?

– Ja, i og med at vi har gått såpass bredt ut, så har vi jo gått ut over det sjiktet som har en tradisjonell rektorprofil ved å ha vært dekaner eller hatt tunge verv. En del har sagt at de kan være interessert i å være del av et team, men ikke ønsker å være rektorkandidat.

– Ikke fremmed å tenke på den måten

Søkekomitélederen beskriver det siste halve året som en interessant reise rundt i ulike miljøer på og utenfor UiO. Det har vært mange positive samtaler.

– Men problemet denne gang er antakelig at folk mener at forberedelsene og arbeidet ved å stille til valg, overskrider den muligheten de ser for å nå fram med sine universitetspolitiske interesser, sier han.

– For de eksterne kommer i tillegg det at det er vanskelig overfor nåværende arbeidsgiver å stille til valg et annet sted, legger han til.

– Er det så sikkert at man ikke kan slå en sittende rektor?

– Det er det vi sier også, men det er da vurderingen mange har, sier Heidar og fortsetter:

– Dette kan også henge sammen med at en del ikke synes avstanden mellom eget ståsted og nåværende rektorats profil, er så stor. Så man skal ikke se bort fra at Stølen har utført rektorjobben på en sånn måte at folk ikke synes det er noen stor grunn til å stille som motkandidat.

– Er det noen dere har snakket med som signaliserer at de har radikalt andre universitetspolitiske interesser enn Stølen?

– Vi har ikke gått inn på diskusjoner om konkrete plattformer. Men vi har oppfordret folk til å tenke gjennom om det er bestemte saker de ønsker å fremme gjennom en valgkamp eller i et eventuelt nytt rektorat.

– Er det større sjans for en kvinne å nå opp mot Stølen, enn for en mann?

– Jeg tror ikke det er fremmed for folk å tenke på den måten der. Også i samtaler med oss har noen sagt rett ut at for å vinne fram, må man ha en kvinne på topp.

– En innflytelsesarena

– Mister Universitetet i Oslo troverdighet i sin insistering på valgt rektor, dersom det ikke er reellt valg på rektor?

– Min private mening er at dersom vi ikke har reelle valg over en lengre periode, så er det problematisk. Men dersom det handler om enkeltvalg, og særlig om det er snakk om sittende rektor som stiller uten motkandidat, så synes jeg ikke det er så problematisk. Det som er viktig, er at man har den sikkerhetsventilen det er å kunne stille til valg og utfordre sittende rektorat, vurderer Heidar.

– Det siste halve året med samtaler med et bredt utvalg personligheter rundt omkring på universitetet, har gitt meg en rimelig tro på at det er et grunnlag for valgt ledelse på UiO, framhever han.

– Det er et grunnlag for valgt ledelse, men likevel vil ikke folk stille til valg?

– Nei, men det er ikke veldig overraskende at man kvier seg litt for å bruke masse tid og energi på å utfordre en sittende ledelse som har kommet gjennom en fireårsperiode uten at det har vært noen voldsomme opprørstendenser.

Samtidig: Det kan være mer å oppnå ved å stille til valg, enn å vinne, minner Heidar om:

– Vi har hele veien argumentert for at det å delta i en rektorvalgkamp i seg selv er en måte å utøve innflytelse på universitetspolitikken. Valgkampen kan bringe saker på dagsorden som man mener er for dårlig diskutert og den kan utfordre motkandidaten til å presisere og kanskje revurdere deler av sine standpunkt. Så det er en innflytelsesarena.

Presentasjonsmøte 19. februar

Om det bare blir ett rektorlag, tas avgjørelsen i universitetsstyret.

Fredag 19. februar er likevel allerede satt av til et såkalt presentasjons- og debattmøte. Da skal de kandidatene som er påmeldt – om det så bare er ett lag – svare på spørsmål og debattere med UiOs studenter og ansatte.


Dette er medlemmene i søkekomiteen:

  • Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, tidligere dekan ved SV (leder av komiteen)
  • Professor Berit Karseth, UV IPED, tidligere dekan ved UV.
  • Professor Dag O. Hessen, MN IBV, Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA)
  • Professor Anne Cathrine (Annetine) Staff, MED KLINMED.
  • Postdoktor Kristian Bjørkdahl, Senter for utvikling og miljø (SUM)
  • Seniorrådgiver Cecilie W. Lilleheil, SV, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO.
  • Student Runa Kristine Fiske, oppnevnt av Studentparlamentet.
  • Karianne Bjellås Gilje, cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Daglig leder i Bergesenstiftelsen. Tidligere lærer ved Journalistutdanningen i Oslo, programsjef Norsk form, dekan Kunsthøgskolen, forlagsredaktør i Universitetsforlaget og redaktør i Prosa. 
  • Olav Fjell, bl.a tidligere konsernsjef i Hurtigruten og konsernsjef i Statoil, rådgiver i First Securities og konsernsjef i Lindorff. Han har flere styreverv, herunder de statlige forskningsinstituttene IFE og NOFIMA.

Les mer om søkekomiteen og mandatet på UiO.no

Emneord: Rektorvalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 18. des. 2020 11:00 - Sist endra 8. jan. 2021 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere