Vitenskapsombudene kan måtte vente til etter sommeren

I desember 2015 vedtok Universitetsstyret å opprette to nye stillinger som vitenskapsombud. Så langt har lite skjedd. Dermed er det ikke sikkert at nye ombud er på plass før etter sommeren 2017.

Enn så lenge er Peter Kierulf det eneste ombudet for forskning og vitenskap på UiO. 

Foto: Ola Sæther

UiO-stipendiaten som går til rettssak mot arbeidsplassen sin, får støtte fra forskningsombudet ved Det medisinske fakultet. Enn så lenge er medisin det eneste fakultetet som har en slik ordning. Da Universitetsstyret vedtok å opprette vitenskapsombud for de andre fagområdene også, håpet mange at de skulle være på plass innen 2017.

Nå venter ledelsen at ombudene skal være på plass tidlig i 2017. Men veldig tidlig i 2017 blir det neppe.

– Vitenskapsombudene vil være på plass når de samarbeidende fakulteter innenfor HumSam og MedNat er klare til å rekruttere ombudene, og disse fakultetene kan legge til rette for at vitenskapsombudene har de nødvendige fasiliteter for å kunne utføre oppgavene, sier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Usikkerhet om personalansvar

– Til nå er mandatet for vitenskapsombudet vedtatt, og det er satt av midler sentralt til finansieringen av de to vitenskapsombudene fra 2017, sier Ottersen.

Nå ligger saken hos fakultetene, de skal ansette ombudene og er ansvarlige for etableringen av stillingene, opplyser universitetsledelsen. De sier også at de forventer at stillingene blir besatt tidlig i 2017.

Da dekanmøtet i november behandlet opprettelsen, ble det stilt spørsmål om hvem som har personalansvaret dersom det kommende vitenskapsombudet hentes inn fra utenfor UiO. HumSam-ombudet vil være et samarbeid mellom fire fakulteter, og det er dermed ingen automatikk i hvem som skal ansette vedkommende.

«Personaldirektør Irene Sandlie og prodekan Ragnhild Hennum tar initiativ til avklaringer med de involverte fakulteter. Dekanmøte vil bli nærmere informert om det praktiske», står det i protokollen fra dekanmøtet tidlig i november.

Ikke behandlet hos HumSam-fakultetene

Verken Det humanistiske fakultetet (HF) eller Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV) har behandlet saken om vitenskapsombud i sine fakultetsstyremøter etter at det var oppe i dekanmøtet.

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad ved SV sier at saken ikke ligger hos dem ennå, fordi dekanmøtet ble enige om å ta saken opp igjen over nyttår.

– Møtet etter nyttår skal utforme en kunngjøringstekst. Dette gjelder nok først og fremst HumSam-ombudet, sier Grimstad.

Grimstad vet ikke når dekanmøtet skal behandle saken igjen. Dersom saken skal opp i fakultetsstyret på SV, er neste møte i mars.

MatNat skal samarbeide med medisin

– Den løsningen som har vært diskutert er at forskerombudet ved Det medisinske fakultet også blir ombud for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det odontologiske fakultet, opplyser rektor.

Det er denne løsningen MatNat ser for seg.

«Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har tatt initiell kontakt med Det medisinske fakultet vedrørende opprettelsen av en felles ordning med vitenskapsombud», står det i protokollen fra årets siste fakultetsstyremøte på MatNat.

– Dette går på skinner og vi satser på å få dette på plass som fort som mulig, sier dekan Morten Dæhlen til Uniforum.

Det er ennå ikke avgjort hvordan et slikt samarbeid påvirker det eksisterende forskningsombudet for Det medisinske fakultet, A-hus og Oslo universitetssykehus.

MatNat regner med å få ut en utlysning noen uker inn i 2017. Deretter kan det ta fra to/tre måneder til et halvt år å få på plass ombudet, avhengig av hvem som får stillingen. Dermed er det ikke sikkert at ombudet er på plass før i august.

Emneord: Vitenskapsombud, Universitetsstyret, Forskning, Etikk Av Julia Loge og Helene Lindqvist
Publisert 22. des. 2016 04:00 - Sist endra 23. feb. 2017 10:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere