Museumsdirektør raser over Apollon-dekning

Forskningsmagasinet Apollon setter sitt gode rykte på spill gjennom sin dekning av en rehabilitering ved Naturhistorisk museum, hevder direktør Arne Bjørlykke. – Dette er uhørte påstander. Jeg reagerer på den arrogante tonen, svarer redaktør Trine Nickelsen.

REDAKTØRKRITIKK: – Det er tydeligvis en forbindelse mellom Bjørn Vidar og Apollon som gjør at de velger å ta hans ståsted i denne saken, og på den måten gjør seg selv til MUVs mikrofonstativ, argumenterer NHM-direktør Arne Bjørlykke.

Foto: Ola Sæther

Naturhistorisk museums 200-årsjubileum er tema for den ferske utgaven av forskningsmagasinet Apollon.

Også lederartikkelen er viet museet. Her uttrykker redaktør Trine Nickelsen bekymring over at en forestående rehabilitering ved museet, også omfatter å fjerne store deler av det originale interiøret i Brøggers hus.

Les også: Universitetshistoriske verdier kan gå tapt

Langer ut mot lederartikkel

«Etter arbeidet med artiklene om Brøggers hus i denne utgaven, sitter vi igjen med flere spørsmål vi ikke har fått svar på», skriver Nickelsen, og lister blant annet opp: Hvorfor har en så viktig sak ikke blitt løftet ut i offentligheten? Har mindre drastiske løsninger vært vurdert? Og hvor er dokumentet som bekrefter Riksantikvarens beslutning om å godkjenne at det fredete interiøret, kan pakkes bort?

Lederartikkelen får museumsdirektør Arne Bjørlykke til å se rødt. I debattinnlegget «Uredelig av Apollon», i Uniforums nettutgave, skriver han at Apollons temanummer om Naturhistorisk museum (NHM) blir «stygt skjemmet av redaktørens leder, som er preget av feilaktige påstander.».

At Apollon-redaktøren sitter igjen med ubesvarte spørsmål, skyldes utelukkende at hun ikke har stilt dem, og ikke at hun har stilt dem uten å få svar, argumenterer direktøren.

– Ingen skjult prosess

– Hadde du kunnet besvart disse spørsmålene, dersom Apollon hadde stilt dem, Bjørlykke?

– Selvfølgelig. Det er derfor jeg kaller lederartikkelen uredelig. Apollon kan ikke hevde at spørsmålene ikke er besvart, når de ikke er stilt. Aftenpostens omtale av saken i går, beviser at både jeg og Riksantikvaren kan besvare disse spørsmålene, sier direktøren.

Slik Bjørlykke oppfatter det, er Apollon-redaktørens hovedbudskap at det har foregått en prosess i det skjulte for å rasere interiøret i Brøggers hus. Dette avkrefter han i debattinnlegget, og viser blant annet til at problemstillingen ble brettet ut over fem sider i Dagens Næringslivs D2-magasin i 2012.

– Mikrofonstativ for MUV

Apollons lederartikkel baserer seg i stor grad på et intervju med Bjørn Vidar Johansen, lederen for UiOs Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Bjørlykke mener Nickelsen har latt seg bruke:

– Det er tydeligvis en forbindelse mellom Bjørn Vidar og Apollon som gjør at de velger å ta hans ståsted i denne saken, og på den måten gjør seg selv til MUVs mikrofonstativ. Men når Nickelsen gjør Bjørn Vidars syn til sitt eget, uten å stille oss de nødvendige spørsmålene, viser hun en mangel på kildekritikk.

– At Bjørn Vidar ønsker en omkamp her, får stå for hans regning. Men at det på redaksjonell plass hevdes at disse endringene er irreversible, og at vi ikke har tillatelse fra Riksantikvaren til å gjennomføre dem, er ikke akseptabelt. Tvert i mot har vi i lang tid vært i dialog med Riksantikvaren. Og om 10–15 år, dersom vi får utvidet arealene våre, kan det vurderes om montrene skal settes tilbake, fortsetter Bjørlykke.

– De kastes altså ikke?

– Nei. De lagres, og Riksantikvaren har godkjent lagringsmetoden.

Redaktøren reagerer

Apollon-redaktøren reagerer på den nedvurderingen Bjørlykke gir uttrykk for i sitt debattinnlegg.
Han hevder her at «Gjennom slurvete journalistisk kildearbeid har Nickelsen latt seg bruke av kilder» og spør om «den kildekritiske sansen hennes [har] vært så bedøvet at hun ikke har undersøkt påstandene deres nærmere?».

– Dette er uhørte påstander. Jeg reagerer på den arrogante tonen, sier Nickelsen til Uniforum.

Etter redaktørens oppfatning har magasinet belyst alle sider av saken. Og på grunnlag av dette, har Apollon tatt et eget standpunkt som formidles i lederen:

– Jeg nevner verken Bjørlykke eller ledelsen ved NHM, men retter tvert i mot mine spørsmål til Universitetet i Oslo og Riksantikvaren. Brøggers hus er universitetets eiendom, og det er derfor ikke nødvendigvis så interessant hva museet selv mener om denne vernesaken. Til tross for at Riksantikvaren har gitt sin godkjenning, er det universitetets egen vurdering som til syvende og sist teller. Det er de som er gitt i oppgave å forvalte denne delen av vår kulturarv, og som bestemmer om planene skal gjennomføres, sier Apollon-redaktøren.

Tror museet ikke ønsker oppmerksomhet om saken

Hun er usikker på om museet egentlig ønsker offentlighetens oppmerksomhet om saken:

– Fra Bjørlykkes stab fikk jeg først vite at han ikke ville uttale seg i saken. For øvrig fikk jeg også, etter flere forsøk på å få svar fra Riksantikvaren selv, klar beskjed om at «direktøren for direktoratet kan og skal ikke svare på alle spørsmål fra pressen, særlig ikke de som angår sakbehandlingsdetaljer.», sier Nickelsen.

Museumsdirektøren husker ting annerledes.

– I utgangspunktet var vi ikke interessert i å gå inn i en diskusjon med Bjørn Vidar Johansen om en sak som ble avgjort i september. Jeg fikk likevel fem spørsmål fra Apollons redaktør, ingen av disse var spørsmålene hun skriver at hun ikke har fått besvart, sier han. 

MUV ønsker faglig debatt

Når museumsdirektøren skriver at Nickelsen har «latt seg bruke av kilder som mener seg bedre skikket til å gjøre Riksantikvarens jobb enn Riksantikvaren, og bedre skikket til å drive et naturhistorisk museum enn de ansatte ved NHM.», sikter han til Bjørn Vidar Johansen på MUV.

Johansen er enig i at kritikken av Apollon også rammer ham selv.

– Indirekte er det tydeligvis hensikten. Men når en så seriøs publikasjon som Apollon tar kontakt, er det helt naturlig for meg å komme med vårt faglige standpunkt. Det burde for øvrig være klart nok i intervjuet at dette ikke dreier seg om min vurdering av Riksantikvarens arbeid. Jeg er svært overrasket over slike påstander, sier han.

MUV-lederen understreker at de ikke mener at allting må være slik de alltid har vært.

– Som et museum for universitets og vitenskapshistorie er vi likevel opptatt av å ta vare på vår historiske arv på best mulig måte. Og da er det relevant å peke på andre måter å løse ting på, enn den som er valgt. En slik uenighet er helt vanlig innenfor museumsverdenen, påpeker han.

Faglig basert uenighet er dessuten viktig, og i tråd med universitetets akademiske tradisjon, poengterer Johansen.

– Jeg er sikker på at også Bjørlykke og museumsledelsen ønsker diskusjoner velkommen, sier han.

– Nå må vi gå videre

Bjørlykke bekrefter at han med sitt debattinnlegg ikke bare kritiserer Apollon, men også MUVs Bjørn Vidar Johansen for hans utspill.

– Denne omkampen kommer altfor sent, og er derfor lite konstruktiv, synes han.

– Kan Johansens utspill også sees som et uttrykk for sunn, museumsfaglig debatt?

– Det er en tid for alt. Nå må vi gå videre. Det har vært mange møter mellom Eiendomsavdelingen og Riksantikvaren om dette. Nå er det blitt et halvt år siden vi ble enige med Riksantikvaren, og både rektor og universitetsstyret er orientert om saken, sier museumsdirektøren.

 

Les også Trine Nickelsens tilsvar til Arne Bjørlykke:  Mangelfull åpenhet

(Oppdatert kl. 11.39)

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Universitetshistorie, Naturhistorisk museum Av Helene Lindqvist
Publisert 29. apr. 2014 19:54 - Sist endret 30. apr. 2014 11:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere