UiO innrømmer «uheldig» permisjonspraksis

UiO varsler full gjennomgang av avtalen som gir medisinstudenter med toppidrettsstatus skreddersydde permisjonsmuligheter. Det etter at avtalen ble tema i en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

KAN TA SLUTT: Viserektor Ragnhild Hennum bekrefter overfor Uniforum at resultatet av universitetets gjennomgang kan bli at hele avtalen med Olympiatoppen bortfaller.

Foto: Colourbox

UiOs avtale med Norges idrettsforbund og Olympiatoppen åpner for at medisinstudenter med toppidrettsstatus kan få tilrettelagt undervisningen gjennom fleksible permisjonsordninger, på en måte som ingen andre grupper av studenter får.

Heller ikke studenter i fødselspermisjon får slik tilrettelegging, noe som nylig resulterte i en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Studenten som klaget, mente hun ble forskjellsbehandlet og behandlet i strid med likestillingsloven da hun ikke fikk delt opp den obligatoriske undervisningen i forbindelse med fødselspermisjonen.

Avtalen kan bortfalle

Som Uniforum tidligere har skrevet, ba LDO universitetet redegjøre for saken.

I UiOs svarbrev til ombudet varsles nå en grundig gjennomgang og vurdering av hele avtalen. Viserektor Ragnhild Hennum bekrefter overfor Uniforum at resultatet kan bli at hele avtalen bortfaller.

– Jeg vil ikke foregripe noe, men det er selvsagt et mulig utfall, sier Hennum.

– Hva vil det si at det foretas en grundig gjennomgang?

– Det betyr at vi vil gå gjennom hele avtalen og se på alt fra lovverk til hvordan den har fungert. Et spørsmål i gjennomgangen vil også være hva vi ønsker med avtalen.

Vanskelige permisjoner

– Er gjennomgangen en innrømmelse av at avtalen med Olympiatoppen ble inngått uten at de mulige konfliktene med likestillingsloven var godt nok utredet?

– Nei, det er en søkt måte å se det på. Men klagen til LDO gir oss et utgangspunkt for å se gjennom avtalen. Vi skriver jo også i brevet at vi ser at deler av praksisen knyttet til avtalen har vært uheldig, sier viserektoren, og sikter til et bestemt avsnitt i brevet:

I brevet forklares det grundig hvorfor det er vanskelig å innvilge semesteroppdelte permisjoner ved fakultet. Særlig vanskelig er det fra og med 5. semester. At studenter som driver med toppidrett likevel har fått innvilget dette, betegnes som «uheldig». I framtiden vil derfor «ingen studenter, heller ikke toppidrettsutøvere, gis semesteroppdelt permisjon fra og med 5. semester». Dermed vil avtalen med Olympiatoppen, dersom den ikke bortfaller, likevel bli noe svekket.

Et sterkt ønske fra idrettsmyndighetene

– Hvorfor ble avtalen inngått i utgangspunktet, når det ifølge fakultetet og universitetet er så lite gunstig å gi slik tilrettelegging?

Den konkrete motivasjonen kjenner jeg ikke, men generelt kan jeg si at idrettsmyndighetene har et sterkt ønske om at det legges til rette for at toppidrettsutøvere skal kunne ta høyere utdanning. Dette ønsket har vi valgt å komme i møte.

– Er det noe spesielt med studenter som driver toppidrett, som gjør at UiO gjør unntak for nettopp disse, og ikke for eksempel for studenter som driver med politikk eller skuespill?

– Mange av dem som driver med toppidrett, er nødt til å oppholde seg i utlandet i lengre perioder. Det er den eneste grunnen jeg kan se, sier viserektoren.

 

Det har i dag ikke lykkes Uniforum å få en kommentar fra LDO om saken.

 

Les også:

* Avtale med Olympiatoppen kan være lovstridig

 

Emneord: Studentsaker, Likestilling Av Helene Lindqvist
Publisert 25. sep. 2013 13:44 - Sist endret 25. sep. 2013 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere