Avtale med Olympiatoppen kan være lovstridig

Har du som medisinstudent på UiO behov for tilrettelagt undervisning, kan du glemme det, med mindre du driver med toppidrett. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer.

UFORSVARLIG: Undervisningen ved MED er integrert og kompleks, og det er derfor ikke faglig forsvarlig å skille ut deler av undervisningen for andre enn dem som driver med toppidrett, ifølge fakultetsdirektør Bjørn Hol.

Foto: Colourbox

I 2010 signerte Universitetet i Oslo og Det medisinske fakultet (MED) en avtale med Norges idrettsforbund og Olympiatoppen, som åpner for at studenter med toppidrettsstatus kan få tilrettelagt undervisningen på en måte som ingen andre grupper av studenter får.

Nå er avtalen blitt tema i en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), og ombudet har bedt UiO gjøre rede for saken.

– Usaklig forskjellsbehandling

En student ved fakultetet mener at hun ble behandlet i strid med likestillingsloven da hun ikke fikk delt opp den obligatoriske undervisningen i forbindelse med foreldrepermisjon.

Studenten viser til at loven sier at en slik avgjørelse ikke kan medføre en vilkårlig eller usaklig forskjellsbehandling. Og det er nettopp en slik forskjellsbehandling hun mener seg utsatt for, i og med at fakultetet tilbyr enkelte andre studenter den tilretteleggingen hun selv ikke har fått.

Unntaksbestemmelse kan gjelde

Nå har LDO bedt universitetet om å redegjøre for sitt syn på saken. UiO må svare på hvorfor de ikke tilrettelegger for den klagende studenten, når toppidrettsutøvere får en slik tilrettelegging. I tillegg bes universitetet gi en grundig redegjørelse for hvorfor de eventuelt mener at forskjellsbehandlingen kan forsvares ut fra likestillingslovens unntaksbestemmelse om at forskjellsbehandling kan være tillatt dersom «handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.»

LDO minner om at forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon har blitt praktisert strengt både av norske håndhevingsorganer og av EF-domstolen.

– Ikke faglig forsvarlig

Uniforum har spurt rektor Ole Petter Ottersen om hvorfor universitetet har inngått avtalen med Olympiatoppen og Idrettsforbundet. Men ettersom klagesaken er til behandling, med utsatt svarfrist til 20. september, kan han verken svare på det eller på andre spørsmål om saken.

Tidligere har fakultetsdirektør ved MED, Bjørn Hol, imidlertid skrevet dette, i forbindelse med at samme sak var sendt UiOs sentrale klagenemnd:

«Det vil være mange studenter som kunne ønske å dele opp semesteret: de får barn midt i semesteret, blir syke eller opplever sykdom i nær familie. Det vil dermed bli en ganske stor gruppe, og vil få stor innvirkning på gruppeinndelingen og resten av studentene.»

Konklusjonen ble derfor at avtalen med toppidrettsutøverne ikke kan få innvirkning på andre studenters mulighet til å dele opp semesteret. «Undervisningen på fakultetet er integrert og kompleks, noe som gjør at det ofte ikke er faglig forsvarlig eller mulig å skille ut deler av undervisningen», forklarer Hol.

 

Les også:  Risikabelt å bli gravid på OD

 

 

Emneord: Studentsaker, Likestilling Av Helene Lindqvist
Publisert 16. sep. 2013 10:35 - Sist endret 16. sep. 2013 10:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere