Knusende dom mot NTNU

Retten forbyr NTNU å inngå kontrakt med Fronter. Oslo Byfogdembete gir Itslearning rett i at NTNU gjorde feil i anbudsprosessen, skriver Universitetsavisa.

NTNU led i går et sviende nederlag i Oslo byfogdembede. Avgjørelsen kan bli dyr for universitetet. Itslearning har nå frist til 1. desember for å avgjøre om de vil reise søksmål mot universitetet, melder Universitetsavisa.

Det vakte oppsikt da UA i juni gjorde det kjent at Fronter vant anbudet til tross for at Itslearning scoret høyest på kvalitet og leveranseevne. Det var lite som skilte de to konkurrentene, også prismessig. Byttekostnader – hva det koster å skifte leverandør - var ikke tatt med i beregningene.

Itslearning hevdet i sin klage at NTNU feilaktig trakk dem for 42 poeng. NTNU ga dem dette fratrekket fordi de mente Itslearning ikke var tydelige nok på når utviklingsprosjektet, som var en del av anbudet, ville være ferdigstilt.

"NTNU bygger på feil faktum"

I kjennelsen heter det: «Retten finner etter dette at NTNU bygger på feil faktum da Itslearning ble trukket til sammen 42 poeng grunnet manglende oppfyllelse av fremdriftsplanen»

Videre heter det: "Selv om det bygger på feil faktum, innebærer ikke det nødvendigvis at skjønnet har vært vilkårlig eller grovt urimelig. Retten finner imidlertid at det er tilfelle her».

I kjennelsen slås det også fast at det feilaktige poengtrekket har hatt betydning for den beslutninga som ble foretatt siden konkurrentene var så jevne.

Oslo Byfogdembete skriver: «Feilen har dermed medført et grovt urimelig resultat».

Kjeldstad: - Tar til etterretning

- Dette var et vanskelig punkt hvor vi måtte bruke skjønn. Vi tar avgjørelsen til etterretning, sier prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad til NTNUs «Innsida».

Dermed får NTNU forbud mot å undertegne kontrakt med Fronter. Innføringa av et nytt digitalt læringsstøttesystem blir også forsinket i påvente av et eventuelt søksmål fra Itslearning.

- Vi favoriserte ikke Fronter

- Vi tar avgjørelsen til etterretning. Vi har virkelig prøvd å behandle leverandørene likt og få til en fair konkurranse. Vi får kritikk på ett punkt i anbudsprosessen, og dette var på et punkt der vi var nødt til å utvise skjønn. Det var på dette ene punktet at dommeren var uenig med oss,sier seksjonssjef Knut Veium ved Studieavdelingen til NTNU.

 

 

Emneord: Studentsaker, Universitetspolitikk, Studentforhold Av Solveig Mikkelsen i Universitetsavisa
Publisert 29. aug. 2013 13:19 - Sist endret 29. aug. 2013 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere