Er SFF-ordningen et lotteri?

Universitetet i Stavanger fikk ingen Senter for fremragende forskning. Professor Terje Aven kaller ordningen et lotteri: – Forskningsrådets evalueringssystem krever at alle jubler. Skal du da lykkes, må du være heldig i trekningen av bedømmere, hevder han.

MÅ HA FLAKS: – De 13 som er valgt, er utvilsomt sterke miljøer og fortjener støtte. Poenget er bare at det kan en si om mange titalls andre miljøer som har søkt. Forskjellene er umulige å måle objektivt. Utvelgelsen er å sammenligne med et lotteri. Noen trekker gulloddet, andre ikke, skriver UiS-professor Terje Aven.

Foto: Colourbox

– Hva om vi la ned det sentrale forskningsbyråkratiet og lot universitetene selv disponere de innsparte administrasjonsmidlene og fordele forskningsmidlene selv?

Marie-Smith Solbakken, instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS), stiller spørsmålet i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen er UiB-rektor Sigmund Grønmos klage til Forskningsrådet etter at Arild Linnebergs prosjekt der han ville vise humanioras betydning for rettsstaten ikke fikk status som Senter for fremragende forskning (SFF) i fjor høst – til tross for at prosjektet bare fikk toppkarakterer.

– Dette er en alvorlig sak, og jeg med flere vil følge saken med stor interesse, skriver Smith-Solbakken.

– Et lotteri

Instituttlederen viser også til professor Terje Avens kronikk i Aftenbladet forrige uke. Han mener SFF-ordningen er et lotteri. UiS sendte inn tre søknader, men ingen fikk senterstatus. Det var heller ingen som kom til finalerunden.

– De 13 som er valgt, er utvilsomt sterke miljøer og fortjener støtte. Poenget er bare at det kan en si om mange titalls andre miljøer som har søkt. Forskjellene er umulige å måle objektivt. Utvelgelsen er å sammenligne med et lotteri. Noen trekker gulloddet, andre ikke, skriver Aven, som er professor i risikoanalyse og -styring.

Aven skriver at søkerne er helt avhengige av komiteen som skal bedømme arbeidet. Man må få toppskår – hvis ikke går man ikke videre. Dette mener professoren er problematisk.

Han skriver at han pleier å si at dersom alle bedømmerne applauderer, kan ikke arbeidet være grensesprengende.

– Men Forskningsrådets evalueringssystem krever at alle jubler. Skal du da lykkes, må du være heldig i trekningen av bedømmere, du må unngå de kritiske som finnes der ute. Og noen er selvsagt heldige. Tenk deg 100 søknader som alle er like gode. Blant disse er det kanskje 10 prosent som trekker gull-loddene og får topp score alle steder. De er vinnerne. De var ikke bedre enn de andre, men heldige, skriver Aven.

Han mener at UiS må fortsette å søke om SFF-status, og at dersom man neste gang leverer ti søknader, er sjansen større for å nå gjennom.

Kritikk fra flere hold

Rektor Sigmund Grønmo har altså klaget til Forskningsrådet etter at Linneberg ikke fikk SFF-status for sitt prosjekt. Gjert Kristoffersen, dekan ved Det humanistiske fakultet, har tatt til orde for en slags kvoteordning. Han er bekymret for at få humanioraprosjekt når opp, og støtter rektors klage fullt ut.

Også fra UiO har den siste SFF-tildelingen fått kritikk. Uniforum har på lederplass tatt til orde for at også saksbehandlingen må være fremragende. Det skjedde etter at både professor Johan F. Storm og Erik Oddvar Eriksen, som leder Senter for europaforskning, har vært kritiske. Storm klaget på at hans prosjekt røk ut i første runde, og begrunnet klagen med at det var dårlig samsvar mellom det ekspertgruppen og det Forskningsrådets fagkomite sa. I tillegg mente Storm at premissene ble endret underveis. Eriksen pekte på det han mener er mangler ved prosessen.

Forskningsrådets divisjonsdirektør Anders Hanneborg kjenner seg ikke igjen i kritikken. Når det gjelder Avens kronikk, sier Hanneborg til Forskerforum at å kalle utvelgelsen et lotteri, er en spissformulering han ikke vil gå god for. Men han er åpen for at metoden som blir brukt for å velge ut hvem som skal få SFF-status kan forbedres.

– Vi mener å ha valgt en god og grundig prosess, men jeg synes det er fornuftig at vi også etter denne runden diskuterer åpent om det er noe vi bør gjøre annerledes neste gang, sier Hanneborg.

Ingen i Forskningsrådet vil kommentere klagen fra UiB mens saken er under behandling.   

Emneord: SFF - Senter for fremragende forskning Av Hilde Kristin Strand i På Høyden
Publisert 11. jan. 2013 09:17 - Sist endret 11. jan. 2013 09:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere