UiO tar opp kampen mot "badestudiene"

En rekke norske utdanningsinstitusjoner tilbyr studieopphold i eksotiske strøk i samarbeid med kommersielle aktører. UiO mener dette strider mot Universitets- og høgskoleloven. Kunnskapsdepartementet avviser derimot innvendingen.

INTERNASJONALISERING PÅ STRANDA?: – For å kalles internasjonalisering, må det være en faglig kobling til det universitetet, landet eller den regionen der undervisningen foregår. Drivkreftene for internasjonalisering bør altså primært være faglige og ikke kommersielle, framhever rektor Ole Petter Ottersen.

Foto: Colourbox

I juli skrev Aftenposten om Høgskolen i Nesna, hvor om lag en fjerdedel av skolens 1200 studenter følger skolens undervisning på Bali og i Sydney, organisert av firmaet GoStudy. Ifølge rektor Sven Erik Forfang er det snart ti år lange samarbeidet svært viktig for skolens økonomi.

Høgskolen i Nesna er ikke alene. Ifølge Aftenposten begynner i dag et økende antall norske studenter utdanningen sin med et semester på Bali og andre eksotiske steder. Mens private firmaer står for organiseringen, står utdanningsinstitusjoner i Norge for eksamen og det faglige ansvaret.

– Viktig å rydde i rammene

Universitetet i Oslo mener imidlertid at denne type samarbeid med kommersielle aktører strider mot Universitets- og høgskoleloven og Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høgskoler.

I fjor la universitetet i brevform fram sin lovtolkning for Kunnskapsdepartementet (KD) og ba om en avklaring. Ett år senere har de purret for å få svar på om departementet fortsatt mener at studieavgiften som følger med utenlandsoppholdene er lovlig.

– Vi kan ikke se at loven slik den praktiseres i dag, er i tråd med regelverket. For oss er det viktig å få ryddet opp i rammene for samarbeid med kommersielle aktører, forklarer studiedirektør Monica Bakken ved UiO. Hun har signert purrebrevet sammen med universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Da UiO stilte spørsmålet til KD i fjor, var det som respons på et felles brev fra departementet til de statlige utdanningsinstitusjonene der de ba om en oversikt over institusjonenes samarbeid eller planer om samarbeid av dette slaget. I brevet skrev KD at slikt samarbeid ikke strider mot Universitets- og høgskoleloven.

UiOs ansvar å følge opp

Bakken og UiO-rektor Ole Petter Ottersen slår seg likevel ikke til ro.

– Etter vårt syn er det fremdeles uklarheter i regelverket, og vi ser det som en del av vårt ansvar å være med på å skape nødvendig klarhet, slår Ottersen fast.

– I purrebrevet til departementet skriver studiedirektør og universitetsdirektør at uansett hvordan Kunnskapsdepartementet tolker regelverket, er det lite trolig at UiO vil inngå denne typen samarbeid. Hvorfor ønsker dere en avklaring, dersom problemstillingen uansett ikke er aktuell for UiO?

– Vi mener at denne saken dreier seg om å definere hva god internasjonalisering skal være, sier Ottersen, og understreker at UiO har høye ambisjoner innen internasjonalisering.

KD: Strider ikke mot gratisprinsippet

På spørsmål fra Uniforum avviser Kunnskapsdepartementet at statlige utdanningsinstitusjoners samarbeid med kommersielle aktører strider mot Universitets- og høgskoleloven og Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høgskoler.

– Departementet legger til grunn at det ikke er i strid med gratisprinsippet at statlige universiteter og høyskoler inngår samarbeid med aktører som tilrettelegger deler av studier i utlandet, og at den enkelte student betaler utgifter til reise og livsopphold knyttet til dette, opplyser kommunikasjonssjef Egil Knudsen i KD.

Videre trekker han fram at de norske institusjonene får en forholdsmessig avkorting i finansieringen over statsbudsjettet for de delene av studieopplegget som arrangeres av samarbeidsparten.

Men departementet har ikke lagt hele problemstillingen til side. Ettersom det blir stadig mer av at utdanningsinstitusjoner samarbeider med kommersielle aktører som tilbyr hele eller deler av studiet i utlandet, er KD i dag i gang med å kartlegge omfanget. Ifølge Knudsen kan det bli aktuelt å øke kontroll- og oppfølgingstiltakene.

– Dårlig internasjonalisering

Av UiOs siste brev til Kunnskapsdepartementet framgår det at universitetet er skeptisk til den formen for internasjonalisering et semester på for eksempel Bali innebærer. – Alt er ikke internasjonalisering selv om det foregår i utlandet, heter det blant annet. Bakken og Bjørneboe viser også til Stortingsmelding 14, Internasjonalisering av utdanning, der det heter at kvalitet skal være hovedprinsippet for internasjonaliseringsarbeidet.

Studiedirektøren har merket seg at de omtalte studiene som regel er lagt opp slik at en gruppe norske studenter med norsk pensum reiser sammen med norske lærere for å gjennomføre undervisningen i et annet land. Det er ikke god internasjonalisering, hevder hun.

Ottersen utdyper:

– For å kalles internasjonalisering, må det være en faglig kobling til det universitetet, landet eller den regionen der undervisningen foregår. Drivkreftene for internasjonalisering bør altså primært være faglige og ikke kommersielle.

Bakken viser ellers til at heller ikke arbeidsgivere og karriererådgivere nødvendigvis anser studieopphold på Bali og lignende steder som en styrke.

Ikke redd for konkurranse

UiO-rektoren frykter ikke at potensielle studenter velger vekk UiO fordi universitetet ikke tilbyr undervisning på stranda:

– Blant de norske universitetene har vi det største antallet førsteprioritetssøkere per studieplass og frykter ikke at plasser blir stående tomme. Vi har også et stort antall utvekslingsavtaler som studentene vet å dra nytte av. Faktisk er dette et av temaene jeg tok opp i min tale til de nye studentene denne uken.

– For øvrig har jeg intet imot strandliv og badeliv. Det er elementet av koblingssalg som er uheldig, legger han til.

 

 

 

Emneord: Studentsaker, Internasjonalisering Av Helene Lindqvist
Publisert 14. aug. 2012 13:52 - Sist endret 14. aug. 2012 14:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere