Skal koordinere 22. juli-forskning

Nils Olav Refsdal har fått jobben som koordinator og sekretariat for gruppen som skal koordinere forskning etter terrorhendelsene 22. juli i fjor.Han er statsviter fra Universitetet i Oslo der han  tidligere har vært vitenskapelig assistent, melder Forskningsetiske komiteer.

KOORDINATOR: Statsviter Nils Olav Refsdal blir koordinator for forskning etter terroraksjonene 22. juli i fjor.

Foto: Lise Ekern, Forskningsetiske komiteer

- Gruppen skal være en møteplass for de som utfører forskningen, de det forskes på og de som skal bruke forskningen, sier han til etikkom.no, nettstedet til Forskningsetiske komiteer.

Gruppen er under etablering, og skal formelt etableres på første samling 28. september.

Formålet med Refsdals funksjon er å ivareta de berørte etter hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya i fjor. Dette inkluderer etterlatte, skadde, nære pårørende, venner og offentlig og frivillig innsatspersonell.

- De viktigste oppgavene mine vil være å følge med på belastningen på informantgruppen og å legge til rette for dialog og samarbeid mellom forskningsmiljøer, brukere og berørte, sier Refsdal.

Han understreker betydningen av gode møteplasser. Gruppen fikk sitt mandat i mars i år. Koordineringsfunksjonen gjelder til utgangen av 2014, med mulighet for forlengelse. Gruppen skal være bredt definert, og bestå av representanter fra aktørene på forskningssiden, myndigheter fra stat og kommune og de berørte. Sammensetningen vil endre seg etter hvilke forskningsaktiviteter som pågår.

Refsdal er nå i gang med å etablere kontakt med de ulike personene og institusjonene han skal jobbe opp mot.

Selv er han utdannet statsviter og kommer fra en stilling som forskningskoordinator i Utlendingsdirektoratet. Her har han erfaring med forskning på sårbare grupper som asylsøkere, flyktninger og ofre for menneskehandel. Også dette er grupper det forskes mye på, og som kan ha behov for å skjermes.

Det er allerede igangsatt flere forskningsprosjekter på 22. juli, de fleste innenfor helseforskning. Prosjektene tar for seg somatiske og psykologiske problemstillinger, og problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø, spesielt i Regjeringskvartalet.

- Vi kommer til å samle en oversikt over alle relevante forskningsprosjekter på våre nettsider, sier Refsdal til etikkom.no.

Emneord: Terrorisme, Etikk, Forskning
Publisert 21. aug. 2012 15:58 - Sist endret 21. aug. 2012 16:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere