På road trip for miljøet

Fire ansatte i Grønt UiO og Kommunikasjonsavdelingen har vært på turné langs vestkysten av USA og Canada. – Verdt både pengene og Co2-utslippene, konkluderer prosjektleder Jorulf Brøvig Silde i Grønt UiO. 

POSITIVE AMERIKANERE: – I Norge snakker vi om kostnader, mens i USA snakker de om investeringer og gevinster! sier prosjektleder Jorulf Brøvig Silde i Grønt UiO. Her foran gratistrikken i Portland, Oregon sammen med Børge A. Roum (t.v.) og Maryam Faghihimani fra Grønt UiO og miljøkoordinator Mattias Sundemo fra Göteborgs universitet (t.h.).

Foto: Margareth Bentsen (Kommunikasjonsavdelingen, UiO)

– Turen vår vil komme både UiO og miljøet til gode, lover Jorulf Brøvig Silde.

Sammen med en bærekraftsrådgiver og en kommunikasjonsmedarbeider i Grønt UiO og en kommunikasjonsrådgiver fra Kommunikasjonsavdelingen dro prosjektlederen for Grønt UiO i sommer på biltur langs vestkysten av USA og Canada. På ti dager besøkte de fem universiteter og to konferanser, og alt ble dokumentert på Facebook og Twitter.

Både Norge og Europa har mye å lære av amerikanerne, konstaterer Silde.

– Der borte går ledende universiteter sammen for å tenke miljø, uavhengig av føderale myndigheter. I Norge snakker vi mye om kostnader, mens i USA snakker de om investeringer og gevinster!

Svensker som døråpnere

I en rangering over 20 universiteters miljøinnsats fra 2010, forfattet av Maryam Faghihimani, en av de USA-reisende fra Grønt UiO, unngikk UiO med et nødskrik sisteplassen. På en delt førsteplass havnet universitetet i Göteborg, mens universitetet i København også gjorde det skarpt.

– Ville det ikke vært like naturlig, og kanskje mer relevant, å reise til Göteborg eller København?

– Vi har allerede vært to ganger i København og flere ganger i Göteborg. Men selv om Göteborg toppet rangeringen, er det ingen tvil om at også de har mye å lære av amerikanerne.

Da UiO-delegasjonen i sommer besøkte universitetene Stanford og Berkeley i California, to universiteter i Oregon, samt University of British Columbia i Vancouver, var det i regi av nettopp Göteborgs universitet.

– Vi reiste som en del av en nordisk delegasjon, og fulgte et opplegg som universitetet i Göteborg hadde lagt grunnlaget for ved å være vertskap for ISCN-konferansen i 2011. Dette ble døråpneren vår inn til de amerikanske universitetene, og vi hadde nok ikke fått til det samme programmet alene, forklarer Silde.

Ved hvert universitet de fire nordmennene, ti svenskene og en finne ankom, var det lagt opp til fulle dager med foredrag, diskusjoner og omvisninger. Men det var nettverkskonferansen i Oregon, i regi av The International Sustainable Campus Network (ISCN) som var hovedmålet for reisen.

Viktig nettverksbygging

ISCN er et globalt universitetsforum for bærekraft. Prominente medlemmer er blant andre Stanford og Yale. UiO er ikke medlem.

Å delta i nettverk er uunngåelig for universiteter som vil jobbe med miljø. Silde viser til universitetsnettverket American College & University Presidents' Climate Commitment, der de 675 medlemmene mellom 2007 og i dag i snitt har greid å redusere klimagassutslippene med 25 prosent.

– Det klarer de bare fordi de er del av et forpliktende nettverk. I nettverk lærer vi av hverandre og utfordrer hverandre, sier prosjektlederen.

UiO er for øvrig oppstartspartner i Nordic Sustainable Campus Network. Og Silde er leder av miljøarbeidsgruppen i det europeiske hovedstadsuniversitetsnettverket UNICA.

Reiseregning: 150 000 kroner

UiOs miljøreisende endte opp med en regning på 150 000 kroner for blant annet fly, leiebil og fine hoteller. Det i et år der Sentraladministrasjonen, som også Grønt UiO er underlagt, har kuttet 10 millioner i driftsbudsjettet.

– Er ikke 150 000 kroner veldig mye å bruke på en slik tur, når alle andre må spare?

– Jo, det er mye penger, så vi tenkte oss godt om før vi reiste. Ikke bare på grunn av pengene, men også av hensyn til miljøet.

– Det var verdt det?

– Vi er svært godt fornøyd, og slik vi ser det nå, var det absolutt verdt både pengene og CO2-utslippene, konkluderer prosjektlederen, og utdyper: 

– UiO ønsker å bidra til å løse globale utfordringer blant annet innenfor miljø. For å komme videre i miljøarbeidet vårt på institusjonsnivå, var denne reisen helt nødvendig.

Symmetrisk tilnærming

Det mest iøynefallende ved universitetene UiO-delegasjonen besøkte, var ifølge Silde hvordan de kopler ting sammen:

– Ole Petter Ottersen kaller det en symmetrisk tilnærming. Det handler om hvordan det som gjøres av miljø- og bærekraftstiltak på praktiske områder på campus, er med og støtter opp under ambisjonene universitetene har innen forskning, utdanning og samfunnskontakt.

Ifølge utkastet til reiserapport som Uniforum har fått tilgang til, gjøres det mye forskjellig av stort og smått miljøarbeid ved de besøkte universitetene. I Berkeley har de forbudt plastposer på campus, i Portland har de fått en privat donasjon på 25 millioner dollar som blant annet går til forskning på bærekraft. Ved University of Oregon i Eugene satser de sterkt på samarbeid med lokalmiljøet, og stiller 40–60 000 studentarbeidstimer gratis til rådighet for byene i delstaten.

Rapporten skal legges frem for styringsgruppen for Grønt UiO, og vil også bli tilgjengelig på nett.

Vurderer parkeringsavgift

Silde nevner spesielt transport og reisevaner blant studenter og ansatte som et felt han har fått ny inspirasjon til å jobbe med.

– Nå er Teknisk avdeling i ferd med å kartlegge UiOs sykkelparkeringsfasiliteter. Vi har plass til rundt 1700 sykler, mange av dem under tak. Men vi ser at det er mulig å gjøre det enda lettere å sykle hit, for eksempel ved å starte opp et sykkelverksted, de hadde et flott et i Portland.

– Kan det bli aktuelt å ta betalt for bilparkering?

– Ja, det er selvsagt også noe vi vurderer, nå som beskatning av ansattparkering er oppe til politisk vurdering. I USA, med et lavere kostnadsnivå enn Norge, tok de mellom 500 og 800 kroner i måneden. Pengene brukes til å redusere behovet for bilparkering.

– Der det er en pengestrøm, ser amerikanerne at det er mulig å få til en miljøeffekt, framhever Silde. Ved UiO er dette særlig aktuelt på energiområdet, der kostnadene er sterkt økende.

Å redusere UiO-relaterte flyreiser tror han derimot ikke blir så lett. Til tross for planer og økt bruk av videokonferanseutstyr, mener miljøprosjektlederen at det ikke vil la seg gjøre å kutte ut noe særlig mer enn fem prosent av de 14 500 årlige flyturene.

Miljøvennlige byggeplaner?

Den neste storutbyggingen ved UiO er et nytt senter for livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

– Vet du om det foreligger noen planer for å gjøre dette til et miljøvennlig bygg?

– Vi er spente på hvor langt de vil gå når det kommer til bærekraft der, men om det er aktuelt å gå utenfor det som er lovpålagt, vet jeg ikke, sier Silde. Han ser det likevel som naturlig at bygget blir et fyrtårn også på andre områder enn innen forskning og undervisning.

– Har du tenkt å presse på for å få til det?

– Nei, jeg har ingen planer om det. Det er forskerne og studentene som må jobbe for den saken. Min oppgave er å synliggjøre mulighetene.
 

 

Les også:

* Fly for miljøet (leder, nummer 06 2012)

 

Emneord: Miljøforskning, Strategisk plan Av Helene Lindqvist
Publisert 22. aug. 2012 14:44 - Sist endret 22. aug. 2012 15:02

Hei, takk for omtalen og for at dere bryr dere om miljøet! Om bare alle media gjorde det samme, så hadde nok verden vært et mye bedre sted.

De som måtte ønske å lese mer om hva vi lærte på turen kan gjøre det her på bloggen vår.

Alle trenger et kritisk blikk rettet mot seg for å gjøre sitt beste, også vi.

Mvh, Børge A. Roum Prosjekt/kommunikasjonsarbeider Grønt UiO @GrontUiO

borgerou@uio.no - 23. aug. 2012 10:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere