Tommelen ned for bedre sykestipend for studenter

- Smålig, synes saksordfører Mette Hanekamhaug (FrP) om regjeringspartiene på Stortinget. Norsk studentorganisasjon regner likevel med forbedringer i sykestipendordningen til høsten.

 

HOLDT IKKE: Prinsippiell enighet på Tinget mellom opposisjon og regjeringspartiene om studenters rettigheter ved langvarig sykdom, men det holdt ikke for Venstres forslag.

Foto: iStockphoto

Kan en student være 50 prosent sykemeldt? Hvorfor stiller studenter med deltidsjobb ved siden av studiene, svakere enn heltidsstudenten, ved sykdom?

Norsk studentorganisasjon har lobbet Stortinget for å få på plass et mer fleksibelt regelverk med tanke på disse og andre problemstillinger ved langtidssykdom.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) ønsket også å gjøre ordningen etter 22. juli med graderte sykemeldinger for studenter permanent. Begge forslagene ble stemt ned av regjeringspartiene på Stortinget, tirsdag, skriver Universitetsavisa.

Tror regjeringen kommer etter

- Det positive er at det ser ut til å herske bred prinsipiell politisk enighet om at studenter bør ha mer fleksible ordninger, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Kim O. Kantardjiev.

Han var selv til stede under debatten i Stortinget, tirsdag. Han er optimist, og regner med at regjeringen vil både endre regelverket, og innføre gradert sykemelding permanent fra og med budsjettåret 2013.

- Jeg opplever at regjeringen vil vente med endringer i regelverket til budsjettbehandlingen, med mindre det dukker opp spesielt gode grunner til å la være. Slike grunner har ikke vi i NSO lagt merke til så langt.

Ikke en permanent 22.juli-ordning

Regjeringen vedtok gjennom revidert nasjonalbudsjett i mai å videreføre ordningen med gradert sykestipend ut året. Denne midlertidige ordningen ble innført i kjølvannet av 22. juli, med tanke på studenter som slet med senvirkninger i varierende sykdomsgrad etter tragedien på Utøya. Men regjeringen stemte også ned forslaget om å gjøre denne ordningen permanent.

- Smålig av regjeringen, synes saksordfører for forslaget, Mette Hanekamhaug (FrP) til Universitetsavisa.

Forslaget var et representantforslag fra Venstre. Trine Skei Grande vil imidlertid ikke gi opp, og varslet fra Stortingets talerstol at Venstre vil følge opp med nye forlag i framtidige budsjettdebatter.

Regjeringen vil se på erfaringene

Regjeringen ønsker å komme tilbake til spørsmålet om graderte sykemeldinger for studenter etter å ha analysert erfaringene fra den midlertidige ordningen etter 22. juli. En av innvendingene mot graderte sykemeldinger er i følge statsråd Kristin Halvorsen vanskeligheter med å kontrollere og følge opp en slik ordning.

«Jeg tar med meg de forslagene som ligger her – det som står i innstillingen både fra flertall og mindretall – og så ser vi på hvilken måte vi kan ivareta den muligheten som jeg ønsker at studenter skal ha, nemlig muligheten til å være deltidsstudenter også under perioder hvor man er delvis sykmeldt. Den samme logikken som vi bruker på alle andre områder i samfunnet, er det også ønskelig at skal gjelde for norske studenter», repliserte Halvorsen under debatten på Stortinget, tirsdag.

Emneord: Studentforhold Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 6. juni 2012 14:40 - Sist endret 6. juni 2012 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere