Avslutter sak mot klasselistefirmaet

Datatilsynet avslutter sin sak mot det omstridte klasselistefirmaet Rekruttering as. Tilsynets kontroll medfører kun en liten påpakning om manglende internkontroll i enmannsfirmaet. 

CASE CLOSED: Saken mot firmaet Rekruttering as er avsluttet fra Datatilsynets side.

Foto: Illustrasjonsfoto for Universitetsavisa

Det var 2. februar i år at firmaets innehaver Kjell F. Klynderud fikk Datatilsynet på besøk på hjemmekontoret i Drøbak. Hensikten med kontrollen var å sjekke firmaets behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av lister de har fått utlevert over uteksaminerte studenter i Norge.

Tilsynet har i ettertid gjennomgått virksomheten i forhold til seks punkter i personopplysnings-loven: Firmaets behandlingsgrunnlag for personopplysninger, krav til sletting, innsyn for de som er registrert, informasjons-, melde- og konsesjonsplikt, samt internkontroll og informasjonssikkerhet. 

Konklusjonen er at firmaet i store trekk har anledning til å gjøre det de gjør, skriver Universitetsavisa i dag.

Sikret seg 40 000 navn

Klynderud er hodejegeren som sist sommer utløste et skred av misnøye i universitets- og høgskolesektoren. I juni i fjor skrev UA at firmaet hadde sikret seg klasselister

http://www.universitetsavisa.no/student/article9730.ece

med navn på uteksaminerte studenter fra Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU.  NTNU nektet først å levere ut listene, men ble overprøvd av Kunnskapsdepartementet. Saken dannet presedens, og med Offentlighetsloven i hånd fortsatte Klynderud å kreve innsyn også ved andre læresteder. I alt rakk han å sikre seg nærmere 40 000 navn med studieretning, adresse, telefonnummer og eksaminasjonsår.

Rektorer nektet utlevering

I januar i år satte rektorene ved landets universiteter foten ned. I samlet flokk erklærte de at ingen flere lister blir levert ut før Kunnskapsdepartementet har evaluert lovverket og gjort det helt klart om Offentlighetsloven skal veie tyngre enn personvernhensyn i denne saken.

Selv om tilsynssaken er avsluttet fra Datatilsynets side, blir ikke selve saken avklart før Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet er ferdig med en pågående vurdering av Offentlighetsloven.

I tråd med lovverket

Datatilsynets anliggende i saken er å sikre at firmaet driver i tråd med relevante bestemmelser i personopplysningsloven. Etter denne skal ikke personopplysninger lagres lenger enn det som er nødvendig «for å gjennomføre formålet med behandlingen».

Fakta:

Rekruttering AS – dette gjør de:

Enmannsfirmaet driver med rekruttering og karrierebistand. Det ble stiftet i 1996 og omgjort til et aksjeselskap i 2005.

Eieren, Kjell F. Klynderud kontakter kandidater per telefon, stiller spørsmål ved om de er fornøyd, og tilbyr eventuelt bistand til å finne andre jobber eller riktigere karrierer.

Han ber så kandidatene om å sende inn CV, bilde, og svare på ulike spørsmål.

Dersom firmaet finner stillinger eller virksomheter som tilfredsstiller kandidatens krav, tar Klynderud kontakt.

Det er virksomhetene som leter etter nye ansatte som faktureres for den jobben som Rekruttering as  gjør.

Tidligere ble eventuelle kandidater til stillinger kontaktet på bakgrunn av Klynderuds nettverk.

I fjor startet de innhenting av navnelister fra høyere læresteder. Dette for lettere å kunne finne frem til riktige kandidater ut fra geografisk tilhørighet, gjennomførte studier og ansiennitet.

Før rektorene satte foten ned og nektet videre utlevering, sikret firmaet seg mellom 30 000 og 40 000 navn.

De fleste av disse er fra NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og noen høgskoler.

 

 

 

Etter dypdykket i Klynderuds virksomhet konkluderer Datatilsynet med at det på dette punktet er det firmaet selv som må vurdere hvor lenge opplysningene er relevante for rekrutteringsformålet.

Tre ba om sletting

Videre viser tilsynets gjennomgang at firmaet følger praksis med å slette opplysninger når registrerte personer ber om det. Så langt skal det bare være tre personer som har gjort det. I rapporten heter det at en av disse ikke ønsket å bli slettet allikevel, etter å ha fått vite hvor lite informasjon om ham som fremkom av listene.

Registrerte studenter har også full anledning til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om ham eller henne. Loven krever at registrerte skal informeres om forhold når det samles inn opplysninger om vedkommende. I Rekruttering as sitt tilfelle kommer denne informasjonen først når firmaet tar kontakt, og det er også da deres informasjonsplikt trer inn. Datatilsynet finner heller ikke at firmaet har noen meldeplikt.

Ett mindre avvik

Det eneste avviket tilsynet setter fingeren på, er at enmannsfirmaet er pliktet til å få på plass en internkontroll. Avviket er imidlertid ikke så alvorlig at det fører til et varsel om vedtak. Dermed anser Datatilsynet seg ferdig med saken.

 

Emneord: Studentforhold, Rekruttering, Universitetspolitikk Av Sølvi W. Normannsen i Universitetsavisa
Publisert 6. juni 2012 15:35 - Sist endret 7. juni 2012 09:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere