06 - Side 3

Sist endra 8. juni 2012 15:53 av hhruud@uio.no
Sist endra 14. juni 2012 13:08 av hhruud@uio.no
Sist endra 6. juni 2012 14:57 av Martin Toft

- Smålig, synes saksordfører Mette Hanekamhaug (FrP) om regjeringspartiene på Stortinget. Norsk studentorganisasjon regner likevel med forbedringer i sykestipendordningen til høsten.

 

Sist endra 20. juni 2012 11:25 av Martin Toft

UiO vil i 2013 bruka 130 millionar kroner til rehabilitering av gamle bygningar, utskifting av gammalt utstyr og til infrastruktur for framtidige senter for framifrå forsking. Det vedtok Universitetsstyret i går.

Sist endra 13. juni 2012 16:08 av Martin Toft

UiO vil bruka 115 millionar kroner til rehabilitering av gamle bygningar og utskifting av gammalt utstyr i 2013. Den største investeringa skal gjerast i Eilert Sundts hus på Blindern. Det går fram av sakspapira til møtet i Universitetsstyret 19. juni.

Sist endra 28. jan. 2013 14:44 av Helene Lindqvist

UiO vil ha vikingstidsmuseum på Bygdøy. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Samtidig forsikrar styret  om at Bjørvika framleis er eit alternativ til Tullinløkka som framtidig lokaliseringsstad for resten av Kulturhistorisk museum.

Sist endra 1. juni 2012 16:12 av Martin Toft

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er mellom deltakarane på konferansen om kvinne- og barnehelse i Oslo rådhus i ettermiddag. USAs utanriksminister Hillary Rodham Clinton held hovudinnlegget nett no.

Sist endra 1. juni 2012 14:27 av Grethe Tidemann