UiO-rektor Ole Petter Ottersen på helsekonferanse med Hillary Clinton

UiO-rektor Ole Petter Ottersen er mellom deltakarane på konferansen om kvinne- og barnehelse i Oslo rådhus i ettermiddag. USAs utanriksminister Hillary Rodham Clinton held hovudinnlegget nett no.

INN FOR Å MØTA HILLARY CLINTON: UiO-rektor Ole Petter Ottersen er på veg inn til helsekonferansen i Oslo rådhus for å høyra hovudinnlegget til USAs utanriksminister Hillary Rodham Clinton.

Foto: Ola Sæther

Målet for konferansen er å mobilsera til auka internasjonal innsats for kvinne- og barnehelse og rettane deira.  Det er Utanriksdepartementet som arrangerer konferansen som er starten på eit nærare samarbeid mellom USA og Noreg innanfor kvinne- og barnehelse.

Også utanriksminister Jonas Gahr Støre deltar på konferansen, saman med visepresident i Verdsbanken, Tamar Manulelyan Atinc, Sierra Leones helseminister, Haja Zainab Bangura, og leiaren for Public Health Foundation of India, professor K. Srinath Reddy.

I ei pressemelding frå Utanriksdepartementet går det fram at Noreg og USA no skal ta eit nytt krafttak for å redusera talet på kvinner som døyr under fødsel og for å hjelpa til med at nyfødde og små barn overlever sine første leveår og får tilgang til naudsynte helsetenester og medisinar. UiO-rektor Ole Petter Ottersen deltar som leiar for den akademiske helsekommisjonen, The Lancet-UiO Commission: Global Governance for Health. Tidlegare i dag heldt informatikkprofessor Kristin Braa  ved UiO eit foredrag for konferansen om bruken av helsedatasystem i Afrika sør for Sahara.

Les meir på nettsidene til Utanriksdepartementet:http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/usa-og-norge-sammen-om-ny-giv-for-kvinne.html?id=683839

Pressekonferanse klokka 16.30: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6833

Emneord: Internasjonalisering, USA, Medisin Av Martin Toft
Publisert 1. juni 2012 15:44 - Sist endra 1. juni 2012 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere