03 - Side 3

Sist endra 21. mars 2012 10:24 av Martin Toft

– Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med oss og komme med tilbakemeldinger, sier redaktør Sturla Berg-Olsen etter at den elektroniske utgaven av Norsk Ordbok ble lansert torsdag.

Sist endra 15. mars 2012 13:19 av Martin Toft
Sist endra 21. mars 2012 16:56 av hhruud@uio.no
Sist endra 16. mars 2012 16:25 av hhruud@uio.no
Sist endra 22. mars 2013 12:25 av Helene Lindqvist

Sentraladministrasjonen overfører 10 millionar kroner av årsbudsjettet for 2012 til finansiering av forsking og undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i dag.

Sist endra 14. mars 2012 11:11 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 15. mars 2012 11:36 av Martin Toft
Sist endra 19. mars 2012 14:58 av hhruud@uio.no
Sist endra 14. mars 2012 10:56 av Grethe Tidemann
Sist endra 21. mars 2012 15:14 av Martin Toft
Sist endra 23. mars 2012 12:34 av Martin Toft
Sist endra 2. mars 2012 10:49 av Martin Toft

 – Forskning er ikke til salgs, sier forskningsminister Tora Aasland. En ny standardavtale Kunnskapsdepartementet har laget, skal sikre forskningens uavhengighet.

Sist endra 22. mars 2012 12:03 av Grethe Tidemann
Sist endra 14. mars 2012 17:04 av Martin Toft
Sist endra 22. mars 2012 12:15 av Grethe Tidemann

– Kristin Halvorsen fikk igjennom full barnehagedekning. Overtar hun ansvaret for forskning og utdanning, ser vi fram til at hun får Norges FoU-budsjett opp på 3-prosentnivået av BNP, uttaler Ole Petter Ottersen.

Sist endra 29. mars 2012 15:16 av hhruud@uio.no

Rettsmedisinsk institutt, som i fjor fusjonerte med Folkehelseinstituttet, hadde et ulovlig DNA-register.

Sist endra 15. mars 2012 13:43 av Grethe Tidemann

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe stanset prosessen rundt tilsetting av ny driftssjef. - Et brudd med tjenestemannsloven, hevder medlem av innstillingsrådet, Ulrik Sverdrup.

Sist endra 21. mars 2012 16:42 av hhruud@uio.no
Sist endra 28. mars 2012 11:42 av Martin Toft

Hvorfor  utvikler noen sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser?  Det ønsker psykiatriprofessor Ole A. Andreassen og forskerkollegene hans å finne ut.

Sist endra 14. mars 2012 10:51 av Martin Toft
Sist endra 14. mars 2012 11:09 av Martin Toft
Sist endra 14. mars 2012 11:06 av Martin Toft

Den moderne meteorologiens far Vilhelm Bjerknes ville ha fylt 150 år i dag 14. mars. Metodene hans brukes fremdeles i værvarsling og moderne klimaforskning over hele verden.  

Sist endra 19. mars 2012 14:59 av hhruud@uio.no