Sentraladministrasjonen gir frå seg 10 millionar

Sentraladministrasjonen overfører 10 millionar kroner av årsbudsjettet for 2012 til finansiering av forsking og undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i dag.

GIR 10 MILLIONAR: Sentraladministrasjonen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe overfører 10 mill. kroner av driftsbudsjettet sitt til forsking og undervisning. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

 Dermed er den første delen av målet til Universitetsstyret nådd. Tidlegare har prosjektet Internt handlingsrom (IHR) hatt som ambisjon å frigjera 50 millionar kroner frå drifta til Sentraladministrasjonen til kjerneaktivitetar som forsking og undervisning. Det har også Universitetsstyret slutta seg til. Dei 50 millionar kronene utgjer i dag 10 prosent av driftsbudsjettet til Sentraladministrasjonen.

MN-fakultetet får mest

Førebels er berre fordelinga for 2012 bestemt. Den viser at mesteparten av pengane går til Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet. Det får om lag 2,5 millionar kroner, medan Det medisinske fakultetet får rundt 1,7 millionar og Det humanistiske fakultetet 1,565 millionar kroner. Dessutan er også Det samfunnsvitskaplege fakultetet mellom dei einingane som får overført over 1 million kroner frå denne potten.

Satsar meir på studentoppfylging

Pengane blir løyvde på vilkår av at dei brukar den ekstra potten til tiltak for auka studentoppfylging, både gjennom auka undervisningsintensitet eller ved bruk av rettleiararar.  Universitetsstyret ber dei også om å setja i verk tiltak som kan gi styrkte inntekter gjennom eksternt finansierte prosjekt.

Andre tiltak skal gå til styrking av Småforsk og til å finansiera stillingar for å gi større fleksibilitet og høve til å framskunda ei utlysing av vitskaplege stillingar der den som har stillinga går av med pensjon. Reint konkret vil det seia at stillingar kan utlysast, sjølv om stillinga først blir ledig seinare. 

Universitetsstyret gav universitetsdirektøren fullmakt til å setja i verk dette tiltaket.

 

Emneord: Universitetspolitikk, IHR, Økonomi, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 6. mars 2012 14:24 - Sist endra 22. mars 2013 12:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere