02 - Side 3

Sist endra 2. feb. 2012 10:29 av Martin Toft

I dag tropper Datatilsynet opp på kontroll hos “klasselistefirmaet” Rekruttering as i Drøbak. Firmaeieren mener inspeksjonen er unødvendig, mens Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra mener den er påtrengende nødvendig.

 

Sist endra 17. feb. 2012 15:20 av hhruud@uio.no

Framtidas helse- og sosialfagutdanninger skal samarbeide mer med hverandre og med arbeidslivet, var budskapet fra statsråd Tora Aasland da regjeringen i dag la fram stortingsmeldingen ”Utdanning for velferd: Samspill i praksis”.

Sist endra 22. feb. 2012 18:31 av hhruud@uio.no

Et fullstappet auditorium møtte sentralbanksjef Øystein Olsen da han holdt sin nyttårstale til studentene i dag. – Norsk økonomi vil holde en stø kurs fremover, men lønns- og prisstigningen kan bli lav, konkluderte Olsen i talen.

Sist endra 3. feb. 2012 12:56 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 15. feb. 2012 16:15 av Grethe Tidemann
Sist endra 9. feb. 2012 10:12 av Martin Toft

Tre og et halvt år etter at forskningsdata ble beslaglagt av russiske myndigheter skal både Forsvarsdepartementet og Utenriks-departementet forsøke å få dataene utlevert, skriver På Høyden.  

Sist endra 15. feb. 2012 16:14 av Grethe Tidemann
Sist endra 15. feb. 2012 16:15 av Grethe Tidemann
Sist endra 16. feb. 2012 13:36 av hhruud@uio.no
Sist endra 5. feb. 2012 21:01 av Martin Toft

Universitetet i Oslo har finkjemmet jussen og funnet flere hull i Kunnskapsdepartementets vurderinger av studentlistesaken. Ledelsen nekter å godta at hensynet til en kommersiell aktør skal veie tyngre enn studenters personvern. 

Sist endra 10. feb. 2012 13:31 av Martin Toft

Eventyrsamlinga til Peter Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe i Norsk folkeminnesamling på Universitetet i Oslo er med på UNESCOs liste over norsk dokumentarv.

Sist endra 20. feb. 2012 10:32 av Martin Toft

Individuell terapi fungerer betre enn intens behandling på dagavdeling for pasientar med personlegdomsavvik. Det er konklusjonen i doktoravhandlinga til Frida Slagstad Gullestad på Psykologisk institutt ved UiO.

Sist endra 20. feb. 2012 14:23 av Martin Toft
Sist endra 22. feb. 2012 16:12 av hhruud@uio.no